5.1 Notariële akte

Wettelijk taak notaris; Rechtsgeldigheid testament; Registergoederen;
De wet omschrijft de taak van de notaris als volgt:
Notarissen zijn openbare ambtenaren, die met uitsluiting van anderen bevoegd zijn notariële akten op te maken, daarvan dagtekening te verzekeren, de akten te bewaren en daarvan afschriften en uittreksels af te geven.
Naast deze wettelijk omschreven taken kan een notaris ook de aangiften voor de erfbelasting verzorgen. Hij/zij is op de hoogte zijn van de aftrekposten, vrijstellingen en de tarieven voor de erfbelasting.
Notarissen zijn lid van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie en staan onder tuchtrechtelijk toezicht van de Kamer van Toezicht en onder financieel toezicht van het Bureau Financieel Toezicht. Een  notariële akte is (met het oog op de uitvaart/overlijden) verplicht bij het maken of wijzigen van een testament en bij het verdelen van bepaalde erfenissen.

Een testament is rechtsgeldig, mits door een notaris opgemaakt. Een testament is een verklaring waarin staat wat er moet gebeuren met de erfenis van iemand. Daarbij gaat het met name over de verdeling van het 'vermogen'. In deze uiterste wil kan men voor zover de wet dat toelaat onder andere afwijken van de regels in het versterfrecht.
De verdeling van roerende goederen -indien daar niets over bepaald is in het testament en/of een codicil- kan men eventueel in onderling overleg regelen. De verdeling van registergoederen moet echter via een notariële akte gebeuren.

5. 2  Verklaring van erfrecht

Erfgenamen; Executeur;
Dit is een formele verklaring van de notaris vastgelegd in een notariële akte. Hierin staat onder meer wie is overleden, wanneer en waar, wie de gezinsleden waren, wie op grond van de wet of een testament de erfgenamen zijn en of er een executeur is benoemd in een testament. Tevoren moet de notaris de nodige controles doen, bijvoorbeeld de gemeentelijke basisadministratie, het centraal testamenten register, het insolventieregister, het curateleregister en het verificatie identificatie systeem.
Als er meerdere erfgenamen zijn wordt in de verklaring van erfrecht vaak ook opgenomen wie de gezamenlijke erfgenamen tot hun gemachtigde benoemen. Deze gemachtigde kan dan ook opdrachten aan de bank geven betreffende de rekeningen na het overlijden van de erflater. Daarvoor wordt een speciale volmacht opgesteld waarin de bevoegdheden van de gemachtigde worden omschreven. De conclusie van de verklaring van erfrecht geeft aan wie bevoegd is/zijn om op te treden met betrekking tot de nalatenschap van de overledene.
Elke belanghebbende kan een notaris verzoeken om een verklaring van erfrecht af te geven, meestal gebeurt dit natuurlijk in onderling overleg tussen de familieleden.
Kosten van de verklaring van erfrecht verschillen per notariskantoor en per situatie.
Tussen aanvraag bij de notaris en afgifte van de verklaring van erfrecht kunnen enkele weken tot meerdere maanden zitten, afhankelijk van de situatie.


5. 3  Tarieven

De kosten die verbonden zijn aan bepaalde soorten van notariële akten en andere werkzaamheden kunnen per notariskantoor flink verschillen. Het is daarom zinvol om eerst een kostenopgave te vragen bij verschillende notarissen. Via de volgende link kunt u zoeken naar adressen van notariskantoren. Een indicatie van tarieven van een flink aantal notariskantoren vindt u via deze link.


Terug naar inhoudsopgave Nalatenschap 

Terug naar inhoudsopgave Uitvaartencyclopedie

adverteren

  • Ik wil een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl welke ook te vinden is op Mensenlinq.nl
    Mail voor meer informatie: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  • Vrijblijvende offerte voor adverteren (banners etc.) op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

  • Klik hier voor gratis aanmelding.
    De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.
  • Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.