header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
 

Almere, 28 december 2009.

De laatste dagen van het jaar hebben voor veel mensen die een dierbare verloren hebben een extra lading. Het is het moment dat zij hun dierbaren het meest missen. De laatste jaren laten zien dat nabestaanden op hun eigen manier de herinnering aan een overledene levend houden. Veel nabestaanden hebben de behoefte hun gevoelens en herinneringen met anderen te delen. Daarom gaan op 30 december de zenders Nederland 1, RTL4, SBS6 en alle regionale zenders om 19:50 een minuut op zwart. Tijdens deze Herinneringsminuut wordt voor alle nabestaanden een moment gecreëerd waar ieder op eigen wijze invulling aan kan geven. Het is de eerste keer in Nederland dat dit gebeurt en aan miljoenen kijkers een moment geboden wordt hun dierbaren te eren. Uitvaartorganisatie Yarden is initiatiefnemer van de Herinneringsminuut.

Onderzoek toont aan dat aandacht besteden aan de nagedachtenis van een overledene, ook na langere tijd, zeer belangrijk is voor de verwerking van het verlies. Dr. Riet Fiddelaers-Jaspers, verliesdeskundige en verbonden aan het Expertisecentrum Omgaan met Verlies: "Als je iemand verliest die dichtbij je staat, grijpt dat diep in in je leven. Soms lijkt het wel alsof er een stuk uit je hart gescheurd is. Terwijl mensen om je heen soms denken dat de pijn na verloop van tijd minder wordt, wordt het vaak juist erger. In deze tijd van het jaar wordt het gemis nog meer voelbaar. Het is zo belangrijk om niet te hoeven zwijgen maar de naam te mogen noemen, te kunnen zeggen hoezeer je die ander mist. Alleen dan kan er ruimte zijn voor samenzijn en je verbonden voelen met anderen om je heen."

Peter van Wageningen, directeur van Yarden zegt over het initiatief: "Onze medewerkers merken een sterke behoefte bij nabestaanden aan manieren waarop zij de overledene een plek kunnen geven en hun nagedachtenis levend kunnen houden. Nabestaanden ondergaan de periode voorafgaande aan een begrafenis of crematie vaak in een roes. In werkelijkheid markeert de begrafenis of crematie de start van het rouwproces, niet het einde daarvan. Met de Herinneringsminuut creëren we een moment waar ieder op eigen wijze stil kan staan bij zijn of haar overleden dierbare."

Over De Herinneringsminuut
Op 30 december om 19:50 gaan de zenders van Nederland 1, RTL4, SBS6 en de regionale omroepen 1 minuut op zwart. Hiermee wordt ruimte gecreëerd om onze overleden dierbaren te herinneren. De Herinneringsminuut wordt ingeleid door een bekende Nederlander die het afgelopen jaar zelf werd geconfronteerd met een persoonlijk verlies. De Herinneringsminuut is een initiatief van uitvaartorganisatie Yarden.

 

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl