header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
  

  
Eindhoven, 22 december 2009

Op 24 december (kerstavond) wordt de Fakkeltocht voor verdraagzaamheid en vrede gelopen in Eindhoven. DELA, Gemeente Eindhoven en Stichting City Dynamiek Eindhoven verbinden dit jaar als sponsor hun naam aan de schitterende tocht, die inmiddels voor de stad Eindhoven is uitgegroeid tot een traditie.

Elk jaar verzamelen zich weer vele duizenden mensen op het Wilhelminaplein om de aandacht te vestigen op de veelzijdigheid van de Eindhovense samenleving. De Fakkeltocht is voor veel mensen een vertrouwd onderdeel van de feestdagen. Hiermee laat Eindhoven zien hoeveel mensen in deze regio zich willen inzetten voor een samenleving, waarin verdraagzaamheid en respect voor elkaar centraal staan.

De sponsoren en de organisatie roepen alle inwoners van Eindhoven op om dit jaar mee te lopen in de Fakkeltocht, of tussen 19.00 uur en 20.00 uur een kaarsje voor het raam te branden. Martin Kersbergen, DELA: “Als Eindhovense organisatie met vele medewerkers en duizenden leden in deze stad vinden we het belangrijk om dit soort stadstradities te  steunen. De waarden die centraal staan tijdens de tocht: vrede, vrijheid en verdraagzaamheid verdienen in deze tijd extra aandacht.”

 

De tocht begint en eindigt op het Wilhelminaplein. Om 18.00 uur start daar de verkoop van de fakkels, waaronder ook speciale kinderfakkels. Tegelijkertijd is er een grote videoprojectie te zien over verdraagzaamheid. Hierin geven buurtbewoners, jongeren, burgemeester Van Gijzel en cabaretier Leon van der Zanden hun visie op dit thema. Ook is er een bijzondere projectie te zien van Playing for Change: een beweging die uitgaat van de universele kracht van muziek om afstanden tussen mensen te overbruggen.

Zie voor het volledige programma en een sfeerimpressie: www.fakkeltochteindhoven.nl

Programma

18.00 uur Start fakkelverkoop

18.55 uur Toespraak wethouder Fiers

19.00 uur Ontsteken fakkel en start tocht

20.00 uur Terugkomst Wilhelminaplein

20.30 uur Slot


Over de Fakkeltocht

 

De Fakkeltocht werd voor het eerst gehouden in 1992 toen in het Duitse Solingen aanslagen werden gepleegd op migranten. Sindsdien heeft de tocht in het teken gestaan van vrede, vrijheid en verdraagzaamheid. Samen leven vraagt om tolerantie, om geven en nemen. Samen leven vraagt ook om het stellen van grenzen. Dat geldt voor ons allemaal, welke kleur, godsdienst of overtuiging we ook hebben.

 

Over DELA

Ruim 100 vestigingen, zo’n 1.000 medewerkers en 3 miljoen verzekerden maken de coöperatie Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al ruim 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met ruim een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartwezen. Sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal Dames Volleybalteam.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl