header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

  
Steeds meer mensen geven aan behoefte te hebben aan een afscheid dat past bij de levensstijl van de overledene. Ook in de stervensbegeleiding is er steeds meer vraag naar een meer spirituele ondersteuning op maat. Sjamaniste en rituelenbegeleider Linda Wormhoudt heeft daarom de training Zielenzorg ontwikkeld. Zij is aanwezig op de Voor Altijd beurs op 1 november a.s. in het Archeon te Alphen aan de Rijn.

Mensen die met de dood worden geconfronteerd, staan voor een voldongen feit. Een geliefde is dood, en nu moeten er zaken worden geregeld. Er volgt een lawine van ongewenste, maar noodzakelijke handelingen en beslissingen die moeten worden genomen. Gelukkig is er de begrafenisondernemer, onderdeel van een goed geoliede uitvaartmachine, die dit alles begeleidt. Moeder kan gewassen worden door professionele maar vreemde handen, zoonlief mag spreken maar niet langer dan een kwartier en er kunnen tijdens de dienst drie liederen worden gedraaid. Bij de receptie krijgt de bezoeker twee koffie en een plakje cake. Maar wat te doen als de overledene in kwestie een Osho aanhanger was, of een Zen boeddhist, zijn of haar leven liet inspireren door de kabbala, of door een Noord-Amerikaanse indianenstam? Wat als de overledene een andersoortig spiritueel pad bewandelde? Of wat als de overledene niets hiermee had, maar zijn leven in geheel eigen stijl leefde? Steeds meer mensen geven aan behoefte te hebben aan een afscheid dat past bij de levensstijl van de overledene. Ook in de stervensbegeleiding is er steeds meer vraag naar een meer spirituele ondersteuning op maat, naar iemand die met liefde en verstand van zaken andersoortige rituelen en handelingen kan uitvoeren voor wie daaraan behoefte heeft. Daarom heeft Linda Wormhoudt, sjamaniste en auteur van ‘Ademtocht, verhalen over de dood', een training ontwikkeld voor mensen die spirituele ondersteuning willen geven bij of na een sterfproces.

Het belang van rituelen
Al vele jaren heeft Linda Wormhoudt zich verdiept in de rituelen van verschillende sjamanistische en animistische culturen, vooral die rond het sterven en de dood. Haar interesse richt zich de laatste jaren vooral op Noordwest-Europese beelden over de dood en de ontwikkeling van overgangsrituelen die toepasbaar zijn in het huidige, westerse leven. Wormhoudt: "Rituelen zijn van groot belang om de overgangsfase van leven naar dood te markeren en te vergemakkelijken, voor de overledene zelf en voor degenen die achterblijven. Rituelen geven een kader waarbinnen alle betrokkenen kunnen stilstaan bij het vertrek van een geliefde. De dode gaat verder, de nabestaanden moeten ook verder."

Zielenzorg: trainingsopzet
In een basismodule worden mensen in staat gesteld zelf passende rituelen te maken voor een stervende, pas gestorvene of groep nabestaanden. De basismodule van vier zaterdagen behandelt de verschillende aspecten rond sterven en dood. Er wordt gekeken naar rituelen uit verschillende culturen en oude Europese tradities, en hoe je zelf rituelen kunt maken. In de verdiepingsmodule van vier zaterdagen worden de thema's verder uitgediept. Er is onder meer aandacht aan de grens tussen het land der levenden en dat van de doden, aan liederen om kracht en troost te putten, en aan de kracht van gebeden en visualisatietechnieken. De training is geschikt voor mensen die werkzaam zijn in het uitvaartwezen, de gezondheidszorg, en de palliatieve zorg in het bijzonder, en verder iedereen die zich uit interesse of privé-omstandigheden in zielenzorg wil verdiepen.

Linda Wormhoudt geeft op 1 november a.s. een workshop Rituelen rond de Dood op de Voor Altijd beurs in het Archeon en zal daarnaast in de Herberg vragen over Zielenzorg beantwoorden.
  

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl