header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

7 september 2009 t/m 13 september 2009

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
Naar Uitvaartmedia homepage

Praalgraf Menno van CoehoornLeeuwarder Courant, 12 september 2009. Een veldheer in Wyckel
Menno van Coehoorn overleed op 17 maart 1704 in Den Haag ten gevolge van pleuritis. Van Coehoorn als man van naam en faam werd met de beste zorg omringd. De betalingen aan doktoren en apothekers lopen op tot bedragen boven de 100 gulden. De timmerman ontvangt drie dagen na het overlijden ƒ52 voor de 'houten dootkist'.....De begrafenis moet een opzienbarende gebeurtenis zijn geweest. Zoals gebruikelijk bij adellijke en vooraanstaande personen werd Van Coehoorn in de nacht begraven. Officieel was dit verboden. Het rekeningen-overzicht van Gossewijn vermeldt: 'Aen de lijckkoets betaelt omdat het bij naght was ƒ10,10'. Ook voor de fakkels moest fors worden betaald. De rouwkleding kostte maar liefst 892 gulden en 10 stuiver....De kinderen spaarden kosten noch moeite om hun vader een passend afscheid te geven. Niet lang na zijn dood besloten ze ook nog eens een grafmonument ter ere van Van Coehoorn op te richten in de kerk. De Fransman Daniël Marot, op dat moment de meest invloedrijke en bekendste architect en vormgever in de Republiek, krijgt de eervolle opdracht.....

Den Helder actueel, 12 september 2009. Begraafplaats Den Helder, het oudste monument
Saskia van Kuik: Op het laatste moment konden bezoekers van Monumentendag zaterdag mee op een rondleiding over de begraafplaats. Dit alles onder de bezielende leiding van Jan Bremer, historicus in hart en nieren. Ruim veertig mensen namen aan de rondleiding deel. In ruim een uur nam Bremer zijn gevolg mee door de tijd en langs de graven, vergezeld van vele verhalen en wetenswaardigheden. "Ik ben blij verrast nog zoveel mensen hier te zien, vooral omdat het niet van te voren aangekondigd was. Ik ben net zo blij dat het er niet meer zijn", zo verwelkomde Bremer de deelnemers aan de rondleiding. Het inleidend praatje werd gehouden in de aula. Een beetje onwennig was het voor de deelnemers wel, om een gezellige rondleiding op deze plaats te beginnen. "Wat leuk om hier nu eens te staan, zonder dat er iemand dood is, dat moet me even van het hart", grapte de historicus.... Lees verder

Tubantia, 12 september. Crematorium Oldenzaal uiterlijk in 2011
Op het laatst in november 2011 moeten aan de Schipleidelaan zowel een nieuw uitvaartcentrum als een technische verbrandingsoven voor crematies zijn gerealiseerd. Daar gaan Ben Kalter en Eric Moleman van In Pace Dela vanuit, nadat afgelopen donderdag met de gemeente de laatste kreukels zijn gladgestreken. Omstreeks 1 oktober biedt de gemeente een nieuwe overeenkomst aan, waarin ondermeer zaken als grondaankoop en andere fiscaal-juridische zaken zijn vastgelegd. Eind oktober, begin november wordt in de huidige aula aan de Schipleidelaan door de gemeente vervolgens een informatiebijeenkomst voor alle belanghebbende partijen belegd.... Lees verder

Roze boom begraafplaats BathmenRTV Oost, 11 september 2009. Roze boom bij begraafplaats gekapt
De roze boom bij de ingang vande oude begraafplaats aan de Deventerweg in Bathmen is gekapt. De tamme kastanje werd door de Deventer kunstenaar Jilles Waagmeester roze geschilderd. Het kunstwerk was opgedragen aan een overleden oom van Waagmeester, die op zijn sterfbed vertelde dat hij homoseksueel was. Volgens directeur Koot van het woon- en zorgcentrum 't Dijkhuis in Bathmen was de roze boom geregeld onderwerp van gesprek. Een aantal bewoners van 't Dijkhuis vond het kunstwerk niet gepast bij de begraafplaats.... Lees verder

BN DeStem, 11 september 2009. Geen misverstanden op Oudenbossche begraafplaats
De ruim honderd reserveringsbordjes op de r.k.-begraafplaats in Oudenbosch zouden kunnen doen vermoeden dat de parochie zich op het ergste heeft voorbereid, bijvoorbeeld in verband met de verwachte Mexicaanse griepgolf. Zo'n vaart loopt het echter niet, bezweert Jan Bedaf van het parochiebestuur. Volgens hem kiezen op de begraafplaats aan de Sint Bernaertsstraat niet meer mensen dan elders hun laatste rustplaats bij leven uit, bijvoorbeeld naast die van een familielid. 'Als een van de weinige beheerders plaatsen wij echter een bordje als iemand dat graag wil. Zo kunnen er nooit misverstanden ontstaan.' Duur is de reservering volgens Bedaf niet: 'Mensen betalen eenmalig negentig euro... Lees verder

Brabants dagblad, 11 september 2009. 'Ik leg zelf de bloemen bij het graf'
Mari van Rossem: Zeker een jaar lang liet ze, onafgebroken, een kaars branden bij het graf van haar moeder Hannie op de Hoogen Heuvel in Oss. "In tegenstelling tot mijn broer en zus die helemaal niks hebben met begraafplaatsen, ging ik er vaak even kijken of alles nog in orde was. Wat me destijds -moeder stierf, 68 jaar oud, na een kort ziekbed in januari 2006- steeds meer opviel, waren de graven met verwelkte bloemstukjes, overwoekerd door planten en met groen dat in de loop der tijd verworden was tot bosjes stro. Dan vroeg ik me af: en hoe moet dat straks met mij, wanneer ík er niet meer ben? Ik wil niet gecremeerd worden en we hebben zelf geen kinderen. Hoe doen anderen dat? Zijn er landelijk opererende bloemisten die service tot aan het graf leveren?... Lees verder

Leeuwarder Courant, 10 september 2009. Klokken Opeinde heten Marije, Piter en Marten
Marije, Piter en Marten. zo heten de klokken die eind dit jaar op begraafplaats de Waldhof in Opeinde in een klokkenstoel komen te hangen. Zij zijn een herinnering aan de klokkenstoel met drie klokken die ooit op de Zuiderbegraafplaats in Drachten stond.... De heiteklok wordt Piter, genoemd naar Petrus. De memmeklok krijgt de naam Marije, net zoals de historische klok op de Noorderbegraafplaats. En Marten, de berneklok, verwijst naar bisschop Sint Maarten....

Gooi en Eemlander, 10 september 2009. Naarden praat over vestiging crematorium
De gemeente Naarden voert serieuze gesprekken over de vestiging van een crematorium op de begraafplaats Nieuw Valkeveen. Die begraafplaats ligt verscholen in een bosrijke omgeving en geldt als één van de duurste van het land. Naarders met een klein inkomen worden hierdoor vaak niet begraven in de eigen woonplaats. De begrafenistarieven kunnen omlaag als de gemeente inkomsten verwerft door het verpachten van de grond aan een exploitant van een crematorium. Wethouder Van Vugt heeft contacten met twee exploitanten... Lees verder

Peelonline.nl, 10 september 2009. 'Natuurbegraafplaats Janslust in Heide botst niet met Loobeekdal'
De gemeente Venray ziet geen ruimtelijke belemmeringen voor de komst van een natuurbegraafplaats aan Janslust in Heide. Dinsdag in de commissie Stedelijke Ontwikkeling stelde Toon Loonen (CDA) vraagtekens bij de beoogde locatie in het bos, dat behoort tot het Loobeekdal. De Loobeek heeft een bijzondere ecologische functie en is wettelijk beschermd. Volgens wethouder Teunissen (Lokaal Aktief) tast de natuurbegraafplaats de waarden van de Loobeek niet aan. "Er worden alleen urnen en andere natuurlijke materialen gebruikt. Er vindt geen verstrooiing van as plaats.... Lees verder

Begraafplaats hoge walWoerden.nl, 9 september 2009. Begraafplaats Hogewal in Woerden in de steigers
Sinds het einde van de bouwvakvakantie zijn de restauratiewerkzaamheden aan het poortgebouw en de ommuring van de Algemene begraafplaats aan de Hogewal in volle gang. In 2007 is een boom op het poortgebouw gevallen, waarbij het dak en een deel van het metselwerk flink beschadigd zijn geraakt. Herstel van het rijksmonument is hierdoor noodzakelijk geworden. Daarnaast zal er groot onderhoud worden uitgevoerd. Wortels van naastgelegen bomen hebben gezorgd voor scheuren in en verschuivingen van de muren. Daarom wordt de ommuring, als onderdeel van het rijksmonument, ook gelijk gerestaureerd.... Lees verder

De Stentor, 8 september 2009. GGNet Zutphen start groep voor rouwverwerking
GGNet start een rouwverwerkinggroep voor mensen die na het verlies van een dierbare kampen met psychische problemen, waarbij rouw een belangrijke rol speelt. De therapie bestaat uit tien bijeenkomsten. De groep bestaat uit acht tot tien personen....
Lees verder

RTVNH, 7 september 2009. Justitie laat graf lichten in Egmond
Justitie heeft maandagochtend een graf laten lichten op een begraafplaats in Egmond aan den Hoef. Het gaat om het graf van een 51-jarige vrouw uit Beets die in juli van dit jaar zelfmoord zou hebben gepleegd. Na informatie uit de omgeving van de vrouw zijn bij justitie echter twijfels gerezen over de doodsoorzaak en dat er mogelijk sprake is van een misdrijf .... Lees verder

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl