header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

PERSBERICHT

Amsterdam, 31 augustus 2009

Requiem Uitvaartzorg, de netwerkorganisatie van lokale, zelfstandige uitvaartondernemers die voor kwaliteit en persoonlijke benadering staan, heeft een uniek initiatief genomen: gespecialiseerde zorg bij het afscheid nemen van prematuur en voldragen baby's op landelijk niveau: www.requiemkleinsten.nl 
Ongeveer 20 van de 65 Requiem ondernemers bieden deze speciale dienst aan en zorgen voor een landelijke dekking.

Het verliezen van een klein kindje is een heel groot verdriet. Om dit te kunnen verwerken en het verlies een plek in je leven te geven, is persoonlijk afscheid nemen erg belangrijk. Dit wordt steeds meer erkend maar nog steeds is er onwetendheid bij jonge ouders over de mogelijkheden van afscheid nemen van de allerkleinsten. Het laatste waar je aan denkt bij een zwangerschap is afscheid nemen.

Requiem Uitvaartzorg heeft de expertise in huis voor het begeleiden van dit heel erg pijnlijke verlies. Initiatiefnemers Geja van de Wetering, Gijsje Teunissen, Carolien Harrems en Martha Davids voelden samen met directeur Erik Jan Verhulst de behoefte dit op een gestructureerde manier aan te gaan bieden als dienst. Met Requiem Kleinsten creëert Requiem een expert netwerk van 20 Requiem ondernemers dat zich heeft toegelegd op het verzorgen van een passend en mooie afscheid voor prematuur en voldragen baby's.

Erik Jan Verhulst: "De kracht van Requiem Kleinsten is ook dat onderling kennis en ervaringen worden uitgewisseld waardoor de kwaliteit van de begeleiding erg hoog is".
Geja van de Wetering: " het is van belang ouders zoveel mogelijk te betrekken bij de laatste
verzorging. Meestal kan de baby na het overlijden gewoon thuisblijven tot de dag van de uitvaart." Hoe jong het overleden kindje ook is, dus ook bij onvoldragen baby's jonger dan 24 weken, begeleidt Requiem Kleinsten het afscheid. Een uitvaart is dan nog niet wettelijk verplicht maar wel mogelijk. De begeleiding van de Requiem Kleinsten ondernemers zorgt dat de ouders de regie van het afscheid zelf in handen kunnen nemen en persoonlijke invulling kunnen geven aan het afscheid. De kosten van het afscheid worden zo laag mogelijk gehouden.

www.requiemkleinsten.nl  is een website waar bovenstaande onderwerpen en andere informatie kan worden gevonden voor de ouders, hun familie en omgeving, maar ook voor verloskundigen en andere uitvaartondernemers. De aangesloten Requiem ondernemers kunnen per regio worden gevonden.

Requiem Uitvaartzorg is een netwerkorganisatie van lokale zelfstandige uitvaartondernemers die staan voor kwaliteit en persoonlijke begeleiding. Het netwerk is opgericht in juni 2007 en bestaat op dit moment uit meer dan 65 ondernemers en heeft een landelijke dekking.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl