header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Gecompliceerde rouw als psychische stoornis 

Psychotherapeut en onderzoeker bij de Universiteit Utrecht dr. Paul Boelen heeft, samen met zo’n twintig andere, internationale wetenschappers, een bres geslagen voor gecompliceerde rouw. In het augustusnummer van het online tijdschrift PLoS Medicine pleiten de onderzoekers voor erkenning van gecompliceerde rouw als psychische stoornis.

Het internationale onderzoeksteam stelt in het artikel een specifieke set criteria voor waar gecompliceerde rouw, of Prolonged Grief Disorder (PGD), aan te herkennen is. Boelen: “PGD is heel iets anders dan gewone rouw. De essentie van gecompliceerde rouw is een aanhoudend en intens verlangen naar een overleden dierbare. Een dusdanig verlangen dat de patiënt, minstens zes maanden na het overlijden van de dierbare, ernstige beperkingen ervaart in het dagelijks functioneren.” Boelen geeft tevens aan dat de studie overtuigend aanwijst dat PGD-patiënten een verhoogd risico lopen op emotionele problemen en een vermindering van de levenskwaliteit.    

Antidepressiva?
Volgens Boelen is het van belang dat gecompliceerde rouw erkend en herkend wordt: in dat geval kan er een behandeling aan de stoornis worden gekoppeld. Die behandeling is noodzakelijk. Boelen: “Huisartsen bijvoorbeeld zijn zelden bekend met PGD. Als iemand, wiens dierbare is overleden, aanklopt bij de dokter met klachten die wijzen op gecompliceerde rouw, zal de arts veelal antidepressiva voorschrijven. Maar het is zeer de vraag of deze pillen wel helpen bij PGD-patiënten.”  

Om als psychische stoornis te worden geclassificeerd, dient deze te worden opgenomen in twee specifieke classificatiesystemen voor psychische stoornissen: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) en International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD). Het internationale onderzoeksteam waar Boelen deel van uitmaakt hoopt dat het artikel in PLoS Medicine de kans vergroot op opname van gecompliceerde rouw in deze systemen. Nieuwe versies van DSM en ICD worden verwacht in respectievelijk 2012 en 2015.

 

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl