header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

3 augustus 2009 t/m 9 augustus 2009

Overzicht eerdere uitgaven

Advertentie
Naar Uitvaartmedia homepage

vakblad_begraafplaats_augustus_2009 De Begraafplaats,  augustus 2009, themanummer: Vrouwen op de begraafplaats. Uitgave van LOB (Vakblad van de Landelijke Organisatie Begraafplaatsen)
In het vakblad o.a.: Nieuws, Agenda, LOB nieuws, Juridische Vraagbaak, Beroemd begraven.
Daarnaast een aantal hoofdartikelen waaronder:
She's the boss
Anja Krabben: Is de begraafplaatswereld een typische mannenwereld? Is het belangrijk dat er meer vrouwen komen? En hoe werf je die? Geven vrouwen anders leiding dan mannen? Kun je spreken van een typisch vrouwelijke touch in de begraafplaatswereld? Vier vrouwen die aan het hoofd staan van een begraafplaats spreken over deze en andere onderwerpen.
De nieuwe wet
André Stam: Nu de voorgestelde wetswijzigingen inmiddels door de Tweede én de Eerste Kamer zijn aangenomen, is het erg waarschijnlijk dat de nieuwe Wet op de lijkbezorging op 1 januari 2010 van kracht wordt. Daarom heeft De Begraafplaats alle wijzigingen die voor het beheer van een begraafplaats/crematorium van belang zijn op een rij gezet.

hongkong_columbarium Leeuwarder Courant, 7 augustus 2009. In Hongkong staan zelfs de doden op een wachtlijst.
Remko Tanis: Hongkong zit zo vol levende mensen, dat er nauwelijks plek is voor de doden. Begraven is al lang geen optie meer. Zelfs gecremeerde mensen komen nu al op een wachtlijst. De laatste rustplaats voor minstens 18.500 inwoners van Hongkong lijkt op een parkeergarage. Alleen de vakken zijn wat kleiner, net groot, genoeg voor twee urnen. Het grijze gebouw op Diamond Hill telt negen verdiepingen, gaat binnenkort open en is nu al volgeboekt........De autoriteiten proberen wel om mensen over te halen op andere manieren afscheid te nemen van hun geliefden, bijvoorbeeld door het uitstrooien van hun as in zee of in parken. De inwoners van Hongkong blijken daar echter weinig voor te voelen. Een urn met as hoort naar hun idee nu eenmaal in een nis.

De Stentor, 7 augustus 2009. Begraafplaats Broekland kan uitbreiden
Met een kleine grenscorrectie en de verkoop van een stuk gemeentegrond aan de parochie Heilige Marcellinus in Broekland, wordt uitbreiding van de begraafplaats in het kerkdorp mogelijk gemaakt. De uitbreiding van de begraafplaats is al opgenomen in het bestemmingsplan. De Broeklandse begraafplaats kampt met ruimtegebrek en had zich al eerder tot de gemeente gewend om een stuk grond achter de kerk aan de Van Dongenstraat te verwerven.... Lees verder

Leeuwarder Courant, 7 augustus 2009. Kranten zien toekomst in commerciële rouwsites
Dagbladen zien in rouwadvertenties op internet een manier om lezers en adverteerders terug te winnen. Volgens de uitgevers is er een 'rouwmarkt' ontstaan waar dagbladen buiten de gedrukte advertenties om nog nauwelijks op hebben ingespeeld. Digitale berichten, condoleanceregisters en links naar verzekeraars en uitvaartondernemingen zouden die leemte kunnen vullen. "De familieberichten zijn het enige onderdeel van de krant dat tot voor kort nog geen plek op internet had gevonden", zegt Maurits van Rijckevorsel, uitgever crossmedia bij Telegraaf Media Nederland. "Dat is vreemd, want uit lezersonderzoeken blijkt steeds weer dat veel mensen na de voorpagina meteen doorbladeren naar de pagina met familieberichten." .... Lees verder


bermmonument De Volkskrant, 6 augustus 2009. Gedenktekens buiten het kerkhof.
(halve pagina met 4 foto's)
Peter de Graaf: Bij een herdenkingsplek voor een verkeersslachtoffer knijpt de overheid al gauw een oogje toe.  Nederland telt een groot aantal particuliere monumenten op plaatsen waar iemand is verongelukt. Regelgeving blijkt een teer onderwerp.....Een half jaar na het ongeluk maakte de provincie beleidsregels voor bermmonumenten. Een daarvan was dat plaatsing van een gedenkteken 'tijdelijk' werd toegestaan. De drie kruizen van Nathalie, Claudia en haar ongeboren kind staan er acht jaar later nog....... 'Er bestaat geen eenduidig beleid voor bermmonumenten', constateert cultureel geograaf Mirjam Klaassens (29), die aan de Rijksuniversiteit Groningen promotie-onderzoek doet naar plekken van dood en herinnering. Dat heeft deels te maken met de verscheidenheid aan wegheheerders. Rijkswaterstaat gaat over de snelwegen, provincies gaan over provinciale wegen en gemeenten over wegen binnen de bebouwde kom.....Volgens Klaassens zou het goed zijn als alle overheidsinstanties dezelfde regels voor bermmonumenten in acht nemen. Klaassens: 'Kaders bieden duidelijkheid. Bovendien maken uniforme regels het mensen makkelijker een moelijke beslissing te nemen, bijvoorbeeld om een monument na een aantal jaren weg te halen.' (Eerdere krantenartikelen over bermmonumenten)

IJmuider Courant, 6 augustus 2009. Politie speurt tien jaar naar identiteit dode man Spaarnwoude
September 1999. Twee wandelaars die hun hond uitlaten in recreatiegebied Spaarnwoude zien een opgeknoopt lichaam aan een boom hangen. Mei 2009. Gerda Kalisvaart, coördinator vermiste personen bij de politie Kennemerland, is met twee collega's aanwezig op begraafplaats Duinhof als de Engelsman Howard Fielding wordt opgegraven om later in het crematorium een tweede uitvaart onder eigen naam te ondergaan. Wat zich in de tien tussenliggende jaren heeft afgespeeld, leent zich voor een spannende film of enerverend boek over fanatieke rechercheurs....   Lees verder


graf_willem_van_oranje_delft De Telegraaf 5 augustus 2009. Ophef om openen graf Van Oranje
Fractievoorzitter Martin Stoelinga van de politieke partij Onafhankelijk Delft wil niet dat het graf van Willem van Oranje wordt geopend voor een onderzoek naar de dood van de prins. De fractie heeft aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het echt gelooft dat de waarheid over de moord op Van Oranje boven water komt. Het onderzoeksbureau DelftForensics en museum Het Prinsenhof onderzoeken sinds september vorig jaar de moord op de Vader des Vaderlands. Ze willen zo antwoord vinden op de vraag hoe de schietpartij op de prins precies heeft plaatsgevonden.... Lees verder


Verschillende kranten, 5 augustus 2009, Crematorium beboet te lang rouwende moeder

(ANP) Een Britse moeder heeft van een crematorium een boete gekregen van omgerekend € 100 omdat zij te lang bij de kist met haar overleden vijf weken oude baby was blijven zitten. De domimee had de vrouw gevraagd of ze wat extra tijd nodig had om afscheid te nemen van haar zoontje. Ze bleef daarop nog even zitten voor de kist werd weggedragen voor de crematie. Per minuut bracht het crematorium € 10 in rekening..... Nadat een storm van kritiek was opgestoken, beloofde het crematorium het bedrag terug te storten.

Leeuwarder Courant, 5 augustus 2009. Graf DE-baas mag leeg en verplaatst
Het graf van Egbert Douwe de Jong, oud-topman 'van het Douwe Egberts-concern, mag worden geruimd en verplaatst. Dat oordeelt de Raad van State in een zaak die was aangespannen door zijn zoon. Ook het graf van dochter Klaske mag worden verplaatst. Beide graven liggen naast de katholieke kerk in Sint Nicolaasga. Het parochiebestuur wilde beide graven verplaatsen om zo tot een betere indeling te komen. Het lichaam van de overleden moeder was in afwachting daarvan al op een nieuwe plek gelegd. De kinderen gingen akkoord, op zoon Egbert Douwe uit Kaapstad na...... (zie eerder berichtgeving hierover)

paape-steen_Niawier Leeuwarder Courant, 5 augustus 2009. Omringd door historie in Niawier
Linda Zeggelaar: ...Walda maakte zich met anderen letterlijk sterk voor een zichtbare plek voor de 800 kilo wegende zerk van Johannis Kuyck, prior van Sion, overleden op 1 mei 1569. Van 1180 tot de reformatie was de bloeitijd van het kloosterleven. Sion stond te boek als vrouwenklooster, maar er waren ook mannelijke kloosterlingen...... Rond 1700 brachten inwoners de 'Paape-steen' in de kerk, mogelijk als verfraaiing van een nieuw kerkgebouw. Toen de familie erachter kwam dat de steen was verplaatst, volgde een tien jaar durende rechtszaak om de zerk op zijn oorspronkelijke plaats terug te krijgen. Nu ligt de steen weer duidelijk zichtbaar op de begraafplaats rond de hervormde kerk van Niawier. In de hoeken zijn nog rozetten te herkennen die het zeer oude gesteente van twee meter lang en ruim een meter breed sieren. Een gedicht dat de familie op de priorzerk liet zetten, spreekt boekdelen:
Een grafzerk, door geweld en onrecht weg te voeren. Werd zelfs bij 't Heidendom een schandlyk ding geacht: Dit's erger mij gebeurt, wyl ik door 'Christenboeren'
Werd schendig weggerukt, en in hun kerk gebracht Dog Frieslands hooge Hof heeft deze zaak beslegt. En gafmy aan myn Heer, ondanks dit landsgeregt.....

Tubantia, 4 augustus 2009. Wierden: bezinnen op begraven
De gemeente Wierden gaat zich bezinnen op het beleid voor begraven. Dat is nodig omdat de twee gemeentelijke begraafplaatsen aan de Weitakkersweg in Enter en de Vriezenveenseweg in Wierden aan uitbreiding toe zijn. Voordat die dure uitbreidingen plaatsvinden, wil de gemeente eerst onderzoeken hoe de toekomst van het begraven eruit ziet. Naar verwachting is de Enterse begraafplaats over ongeveer zeven jaar vol...   Lees verder


Rouwloets Omroep Brabant, 4 augustus 2009. Duizend fans bij uitvaart volkszanger
Richard Janse, met een koets werd de kist naar de Lucaskerk gebracht.
Duizend fans hebben dinsdag de laatste eer bewezen tijdens de uitvaartplechtigheid van de Tilburgse volkszanger Richard Janse. De volkszanger overleed woensdagnacht na een lang ziekbed. De Lucaskerk in Tilburg zat tot de laatste stoel vol met familie...  Lees verder


Culemborgse Courant, 4 augustus 2009. Wil Keune ontvangt Maartenspenning stad Utrecht
Rita Boer Rookhuiszen:  Wil Keune -nu werkzaam bij begraafplaats en crematorium Den en Rust in Bilthoven is- is in Geldermalsen bij velen bekend als voorzitter van de Vereniging Stationsomgeving, maar ook als vrijwilliger van Lingefilm. In Culemborg was hij hoofd van de verplegingsdienst van zorgcentrum Beatrix. Dat hij in de stad Utrecht jarenlang een belangrijke rol speelde in het ouderenwerk is minder bekend. Bij zijn afscheid begin juli van de Adviescommissie voor het Ouderenbeleid van de gemeente Utrecht ontving de 55-jarige Keune uit handen van burgemeester Aleid Wolfsen voor zijn jarenlange inzet de Maartenspenning van de stad Utrecht.... Lees verder
 

 

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl