header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer


Phoenix_Urnen_poes_met_sneeuwklokjes

Phoenix Urnen ® (bekend van de handbeschilderde sierurnen) kiest bewust voor maatschappelijk verantwoord en duurzaam ondernemen. Niet omdat dit "zo goed is voor hun imago" . Ze vinden namelijk echt zelf dat we als mensen te gast zijn op deze aarde, en dat we ons dus ook als gast zouden moeten gedragen. Dat wil zeggen: respectvol omgaan met de aarde, het klimaat, de leefomgeving en al zijn bewoners.
Phoenix Urnen vindt dus dat, als we de aarde een beetje leefbaarder kunnen maken en nalaten voor de toekomst, we daar ook toe verplicht zijn en ons daarvoor moeten inzetten.

1. De ovens van Phoenix Urnen worden bijvoorbeeld voor 100 % gestookt met
    milieuvriendelijke groene stroom (dus ook geen stroom opgewekt met kernenergie).
2. De verpakkingsmaterialen voor het verzenden van de urnen zijn vrijwel geheel recyclebaar
   (karton, papiertape, en "piepschuimkorrels" gemaakt van composteerbare aardappelzetmeel).
3. Daarnaast doen ze zo veel mogelijk aan gescheiden afvalverwerking.
4. Door lidmaatschap van diverse goededoelen-organisaties actief op het gebied van milieu,
    mensenrechten, natuur, dierenwelzijn, projectensteun in ontwikkelingslanden
    (zie de "links"-pagina op hun website) proberen ze hun steentje bij te dragen om de wereld
    "een beetje beter" te maken.
5. Door te kiezen voor een bank die alleen investeert in "eerlijke" zaken en die dus ook het beste
    voorheeft met de wereld.

Phoenix Urnen kiest en adviseert om te "bankieren" bij een zogenaamde "duurzame bank" , waarbij je weet dat het geld alleen wordt geïnvesteerd in "eerlijke en duurzame zaken".

In Nederland zijn de volgende twee banken op dit gebied actief:

TRIODOS BANK
Triodos Bank financiert bedrijven, instellingen en projecten met een meerwaarde op sociaal, milieu en cultureel gebied, daartoe in staat gesteld door spaarders en beleggers die kiezen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en een duurzame samenleving.

ASN BANK
De ASN bank zet zich in om de duurzaamheid van de samenleving te bevorderen. Daarom vinden ze bij de ASN Bank kinderarbeid, dierenleed, klimaat, mensenrechten en gentechnologie bijzonder belangrijke onderwerpen. Die spelen een beslissende rol bij al hun investeringen

Meer informatie op de website (onder "fotogalerie") via : www.phoenixurnen.nl  .

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl