header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer


Naar verwachting geldt vanaf medio 2010 weer het verbod op het doorsnijden van een rouwstoet. Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat gaat het verbod op het doorsnijden van een rouwstoet opnieuw invoeren. ,,Het belang van het geven van ruimte aan een rouwstoet gaat veel verder dan het domein van verkeer alleen. Het zegt veel over de mate van respect in de samenleving in den brede`, aldus Eurlings die met de invoering gehoor geeft aan de motie De Rouwe over het in ere herstellen van het verbod op het doorsnijden van een rouwstoet.
Verkeersveiligheid, handhaafbaarheid en aansprakelijkheid zijn van belang bij het zo zorgvuldig mogelijk invoeren van het verbod. In overleg met de uitvaartbranche is een aantal afspraken gemaakt over de herinvoering.

Zo is een goede herkenbaarheid van de rouwstoet cruciaal voor het invoeren van het verbod. Door het sterk verminderde gebruik van zwarte volgauto`s was de rouwstoet veel minder herkenbaar. Dat was in 1990 reden om het verbod te schrappen.

Bij de herinvoering zullen alle voertuigen van de rouwstoet daarom een zelfde herkenningsteken moeten voeren. Dit herkenningsteken moet bepaalde afmetingen hebben, voor alle verkeersdeelnemers duidelijk en makkelijk herkenbaar zijn, van alle kanten goed zichtbaar zijn (ook bij slecht weer) en mag het zicht vanuit de auto niet belemmeren. Hiervoor zijn enkele herkenningstekens ontworpen die eerst getest zullen worden voordat een definitieve keuze wordt gemaakt.

Om de verkeersveiligheid niet in gevaar te brengen is met uitvaartbranche afgesproken dat de volgauto`s van een rouwstoet niet door rood licht mogen rijden, ook niet als het eerste voertuig door groen is gereden.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl