header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

In Pace DELA verzorgt uitvaarten voor gemeente.
Gemeente Hengelo en In Pace DELA gaan structurele samenwerking aan.

Hengelo, woensdag 1 juli - De gemeente Hengelo en In Pace DELA Uitvaartverzorging gaan structureel samenwerken om ‘uitvaarten van gemeentewege' te verzorgen. De werkafspraken zijn onlangs ondertekend en zijn per direct van kracht.

Uitgangspunt van de Wet op de Lijkbezorging (Wlb) is dat nabestaanden verantwoordelijk zijn voor de uitvaart. Verder is het uitgangspunt van deze wet dat de zorg voor de lijkbezorging niet alleen afhankelijk is van familierechtelijke en erfrechtelijke betrekkingen maar ook van de feitelijke betrekkingen. Lijkbezorging is geen taak van de overheid, maar een zaak van de zorg voor elkaar. Als de nabestaanden weigeren in de lijkbezorging te voorzien, of niet daartoe in staat zijn, is de gemeente verantwoordelijk voor de lijkbezorging. Dit is ook het geval als er (momenteel) geen nabestaanden te vinden zijn. De gemeente Hengelo wil hierbij samenwerken met een grote, stabiele organisatie met een sociaal gezicht. Ook het kostenaspect is voor de gemeente uiteraard van belang, omdat het om gemeenschapsgeld gaat.

Ben Kalter, directeur bij In Pace DELA: "Vanuit onze regionale binding herkennen wij ons hier in. We zijn dan ook erg blij met het vertrouwen dat de gemeente in ons stelt. Daarnaast past het in onze filosofie om sociaal verantwoord te ondernemen, kortom iets terug doen voor de maatschappij".

De gemeente hoeft een uitvaart niet onmiddellijk te verzorgen. Naast een financiële plicht rust er op nabestaanden tevens de morele plicht om de uitvaart te verzorgen. Als nabestaanden afstand willen doen van de erfenis, dan kunnen zij een ‘akte van verwerping van nalatenschap' aanvragen bij de Rechtbank. Als besloten wordt een akte van verwerping op te laten maken, betekent dit dat de nabestaande feitelijk geen erfgenaam meer is. De nabestaande zal dan niet meedelen in de erfenis maar hoeft dan ook niet op te draaien voor de kosten van de begrafenis of de crematie.

Alex Fokkinga, uitvaartbegeleider bij In Pace DELA: "De uitvaart is zeer sober, maar waardig. Nabestaanden kunnen de overledene bezoeken in een keurig verzorgde aula,
en de overledene wordt begraven in een algemeen graf, of men kiest voor een crematie".

Over Uitvaartonderneming In Pace DELA
Uitvaartonderneming In Pace DELA is al meer dan 25 jaar geleden opgericht en een dochter van DELA. De uitvaartonderneming is o.a. werkzaam in Hengelo en heeft hier dan ook 2 vestigingen. Daarnaast is heel Twente het werkgebied.

Over DELA
Ruim 100 vestigingen, zo'n 1.000 medewerkers en 3 miljoen verzekerden maken coöperatie (zonder winstoogmerk) Draagt Elkanders Lasten (DELA) marktleider in de Benelux. DELA helpt mensen al 70 jaar tegen een eerlijke prijs met repatriëring, opvang, begrafenis, crematie, nazorg en financiële diensten op deze terreinen. Nabestaanden waarderen de dienstverlening met een negen. DELA heeft het Keurmerk Uitvaartwezen. Sinds 2006 is DELA hoofdsponsor van het Nationaal Dames Volleybalteam.

 

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl