Persbericht
NVVE

De verkiezingsuitslag brengt de wet Voltooid Leven dichterbij. Dat zegt de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) in reactie op de zetelverdeling. Nu D66, de indiener van het wetsvoorstel, in grootte de tweede partij van het land is, ligt het voor de hand dat zij terugkeert in het kabinet.

Een coalitie van VVD, D66 en CDA waarin de ChristenUnie niet nodig is om een meerderheid te behalen, maakt een grote kans om het wetsvoorstel door beide Kamers te loodsen. In het kwartaalblad van de NVVE, Relevant, zei D66-lijsttrekker Sigrid Kaag vorige maand dat wat haar betreft de wet Voltooid Leven in de komende regeerperiode wordt aangenomen. De initiatiefwet werd in de zomer van 2020 ingediend door D66-Kamerlid Pia Dijkstra. De behandeling ervan werd over de verkiezingen heen getild.

Kaag zegt in het interview in Relevant dat zij de wettekst onverkort steunt. ,,Het is voor mij een van de belangrijkste onderwerpen en dat zal zo blijven. Ik verzeker u dat de nalatenschap van Pia Dijkstra bij ons in veilige handen is. Het wetsvoorstel is een mooi, afgewogen stuk geworden. Ik ben er absoluut zeker van dat het in de volgende regeerperiode kan worden afgerond. De maatschappij is er rijp voor. Andere partijen moeten nu kleur bekennen.’’

In het wetsvoorstel staat dat mensen vanaf 75 jaar die hun leven voltooid achten, in aanmerking kunnen komen voor hulp bij zelfdoding door een speciaal daarvoor opgeleide hulpverlener. Een van de voorwaarden voor euthanasie is dat dit wordt uitgevoerd door een arts. Bovendien moet voor euthanasie sprake zijn van uitzichtloos lichamelijk of geestelijk lijden. Die vereiste geldt niet voor de wet Voltooid Leven. De term Voltooid Leven was de afgelopen weken een van de meest gebruikte zoekopdrachten van de stemwijzer. Een ruime meerderheid van de Nederlanders is van mening dat er een wet moet komen die hulp bij zelfdoding mogelijk maakt als mensen hun leven voltooid vinden.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl