Persbericht
CBS

In week 4 (25 tot en met 31 januari 2021) overleden naar schatting 3 750 mensen. Dat zijn ruim 300 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 3 overleden 3 823 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 4 van 2021 bijna 68 duizend mensen, 9,6 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten. De schatting van de sterfte in week 4 zit net binnen het interval van de verwachte sterfte.
CBS week 4 2021 1
Sterfte bij Wlz-zorggebruikers neemt verder af
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting verder afgenomen in week 4. De sterfte onder de overige bevolking bleef ongeveer gelijk. Er overleden ongeveer 1 500 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden bijna 2 300 mensen.

In de tweede golf, vanaf week 39 van 2020 tot en met week 4 van 2021, overleden tot nu toe bijna 27 duizend Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 5,0 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van 23 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe bijna 41 duizend mensen, 13 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (4,6 duizend meer).
CBS week 4 2021 2Sterfte afgenomen bij vrouwen
De sterfte nam in week 4 onder vrouwen af ten opzichte van de week ervoor. De sterfte onder mannen nam juist iets toe. Er overleden in die week naar schatting net iets meer mannen dan vrouwen. De week ervoor overleden juist iets meer vrouwen dan mannen.

In de eerste weken van de eerste golf van de corona-epidemie en in meerdere weken van de tweede golf stierven ook meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn.

Tijdens de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot nu toe ruim 34 duizend mannen, 5,6 duizend (20 procent) meer dan verwacht voor die periode. Er overleden iets meer dan 33 duizend vrouwen, 4,0 duizend (14 procent) meer dan verwacht voor die periode.
CBS week 4 2021 3Toename sterfte bij mensen van 65 tot 80 jaar
In week 4 overleden iets meer mensen van 65 tot 80 jaar. Onder mensen jonger dan 65 jaar en ouder dan 80 jaar overleden iets minder mensen. Er overleden naar schatting 2 250 mensen van 80 jaar of ouder, ruim 1 100 mensen van 65 tot 80 jaar en iets minder dan 400 mensen jonger dan 65 jaar.

In de tweede golf, vanaf week 39 tot en met week 4 van 2021, overleden tot nu toe bijna 39 duizend 80-plussers, 19 procent meer (6,1 duizend meer) dan je in deze periode zou verwachten. Onder 65- tot 80-jarigen stierven 18 procent meer mensen dan verwacht (3,2 duizend meer). Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe 4 procent meer mensen (circa 320 meer).
CBS week 4 2021 4Sterfte aan COVID-19 tot en met oktober bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met oktober 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden bijna 13 duizend mensen aan COVID-19 van maart tot en met oktober 2020, zoals het CBS op 5 februari publiceerde. De oversterfte in de eerste coronagolf en de eerste zes weken van de tweede golf wordt volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus. Meer informatie over de regionale verdeling van de sterfte aan COVID-19 in de eerste helft van 2020 op basis van de doodsoorzakenverklaringen is te vinden in het op 26 november gepubliceerde nieuwsbericht van het CBS.

Informatiebronnen RIVM
Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19-patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

Tot en met juni 2020 heeft het RIVM 6 184 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd. In week 39 van 2020 tot en met week 4 van 2021 registreerde het RIVM 7 708 overleden COVID-19-patiënten, waarvan 318 in week 4 (stand 2 februari 2021). In de tussenliggende periode (1 juli tot week 39 2020) ging het om minder dan 200 overleden COVID-19-patiënten.

Schatting week 4
De cijfers over week 4 zijn een schatting op basis van 83 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 12 februari publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 4. De cijfers zijn dan completer.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl