Persbericht
CBS

In week 2 (11 tot en met 17 januari 2021) overleden naar schatting 3 850 mensen. Dat zijn 500 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In de eerste week van 2021 overleden 4 099 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 2 van 2021 iets meer dan 60 duizend mensen, bijna 9 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

CBS week 2 2021 1Afname bij Wlz-zorggebruikers en overige bevolking
De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting afgenomen in week 2 van 2021, maar blijft relatief hoog. Ook de sterfte onder de overige bevolking nam af. Er overleden ongeveer 1 600 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden iets minder dan 2 300 mensen.

In de tweede golf, vanaf week 39 van 2020 tot en met week 2 van 2021, overleden tot nu toe bijna 24 duizend Wlz-zorggebruikers. Dat zijn 4,6 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten, een toename van 24 procent. In de overige bevolking overleden in de tweede golf tot nu toe ruim 36 duizend mensen, een 13 procent meer dan je in deze periode zou verwachten (4,3 duizend meer).

CBS week 2 2021 2Sterfte afgenomen bij mannen en vrouwen
De sterfte nam in week 2 van 2021 zowel onder mannen als onder vrouwen af ten opzichte van de week ervoor. Er overleden in die week naar schatting net iets meer mannen dan vrouwen.

In de eerste weken van de eerste golf van de corona-epidemie en in meerdere weken van de tweede golf stierven ook meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn.

CBS week 2 2021 3Afname bij ouderen
In week 2 nam de sterfte onder ouderen af ten opzichte van de week ervoor. Er overleden 1 100 mensen van 65 tot 80 jaar en ruim 2 300 mensen van 80 jaar of ouder. De sterfte onder 65 jaar bleef ongeveer gelijk, in deze leeftijdsgroep was geen sprake van oversterfte.

In de tweede golf, vanaf week 39 tot en met week 2 van 2021, overleden tot nu toe ruim 34 duizend 80-plussers, 20 procent meer (5,6 duizend meer) dan je in deze periode zou verwachten. Onder 65- tot 80-jarigen stierven 19 procent meer mensen dan verwacht (ruim 2,9 duizend meer). Onder mensen jonger dan 65 jaar overleden in de tweede golf tot nu toe 5 procent meer mensen (circa 340 meer).

CBS week 2 2021 4Sterfte aan COVID-19 tot en met juni bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 10 duizend mensen aan COVID-19 van maart tot en met juni 2020, zoals het CBS op 1 oktober publiceerde. De oversterfte in die periode wordt dus volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus. Meer informatie over de regionale verdeling van de sterfte aan COVID-19 op basis van de doodsoorzakenverklaringen is te vinden in het op 26 november gepubliceerde nieuwsbericht van het CBS.

Informatiebronnen RIVM
Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.

Tot en met juni 2020 heeft het RIVM 6 182 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd. In week 39 van 2020 tot en met week 1 van 2021 registreerde het RIVM 6 762 overleden COVID-19-patiënten, waarvan 446 in week 2 (stand 19 januari 2021). In de tussenliggende periode ging het om minder dan 200 overleden COVID-19-patiënten.

Schatting week 2
De cijfers over week 2 zijn een schatting op basis van 83 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 29 januari publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 2. De cijfers zijn dan completer.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl