Persbericht
Corona

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor de uitvaart... 1. Thuisopbaring. 2. Groepsgrootte. 3. Condoleance. 4. Condoleance met meer mensen in een 24-uurskamer. 5. Condoleancebijeenkomst in een uitvaartcentrum. 6. Bezoek aan rouwkamers. 7. Afscheidsgelegenheid buiten organiseren. 8. Vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer .....

Rondom corona zijn strenge coronamaatregelen van kracht. Het doel is het aantal besmettingen terug te brengen en de verspreiding van met name de nieuwe Britse variant van Covid-19 af te remmen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor de uitvaart.

Thuisopbaring
Om een thuisopbaring mogelijk te maken mogen meerdere mensen in huis komen. De overledene kan dus thuis opgebaard worden. Afscheid nemen van de overledene in de thuissituatie kan - in verband met het maximumaantal personen dat thuis ontvangen mag worden - alleen door de bewoners van dat huis, plus twee andere personen per dag.

Groepsgrootte

Het maximum aantal personen dat bij een uitvaartplechtigheid en nazit aanwezig mag 100 personen zijn.
Aanwezigen moeten altijd 1,5 meter afstand (kunnen) houden en een vaste zitplaats hebben. Daarnaast moet iedere bezoeker zich aanmelden en krijgt hij of zij bij aankomst een gezondheidscheck.
Voor het maximaal aantal aanwezigen tellen niet mee:
- Personeel van de uitvaartonderneming;
- Geestelijke medewerkers;
- Medewerkers van de begraafplaats of het crematorium.

Condoleance
In de thuissituatie mogen maar twee personen ontvangen worden.
Als de condoleance plaatsvindt op een andere locatie dan de uitvaartplechtigheid geldt de maximale groepsgrootte van 30 personen voor samenkomsten binnen. Ook mag dan geen hapje en drankje worden geserveerd.

Condoleance met meer mensen in een 24-uurskamer?
Nee, een 24-uurskamer wordt gezien als het verlengde van de thuissituatie: dus maximaal 2 bezoekers van buiten het gezin (dat de sleutel heeft), per dag.

Condoleancebijeenkomst in een uitvaartcentrum?
Ja, maar daarvoor gelden de algemene regels voor binnenruimten:
- maximaal 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel) als de grootte van de ruimte dat toelaat,
- er is van te voren bekend wie er aanwezig zijn,
- er is een gezondheidscheck gedaan,
- en iedereen heeft zoveel mogelijk een vaste zitplaats.

Bezoek aan rouwkamers
Ook wie in de avonduren een bezoek wil brengen aan een 24-uursrouwkamer mag daar maximaal 2 bezoekers van buiten het gezin (dat de sleutel heeft) ontvangen per dag

Afscheidsgelegenheid buiten organiseren.
Nee, dat mag niet, voor activiteiten buiten geldt een maximum van 2 personen. Informeer, als overwogen wordt een erehaag te vormen, of de betreffende veiligheidsregio daar toestemming voor geeft.

Vergoeding van het ministerie van BZK bij extra kosten voor rouwvervoer
Soms krijgen nabestaanden extra kosten voor rouwvervoer, omdat hun dierbare vanwege het coronavirus naar een ander ziekenhuis werd overgeplaatst.
Betalen de uitvaartverzekering of de uitvaartverzorger deze kosten niet? Dan betaalt het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties deze kosten. Hiervoor kunnen nabestaanden zich melden bij de Ombudsman Uitvaartwezen.


Met dank aan BGNU en Netwerk Uitvaartvernieuwers

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief