Persbericht
Corona

Rondom corona zijn nieuwe, strengere coronamaatregelen aangekondigd. Het doel is het aantal besmettingen terug te brengen en de verspreiding van met name de nieuwe Britse variant van Covid-19 af te remmen. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste maatregelen voor de uitvaart.

Thuisopbaring
Om een thuisopbaring mogelijk te maken mogen meerdere mensen in huis komen. De overledene kan dus thuis opgebaard worden. Afscheid nemen van de overledene in de thuissituatie kan - in verband met het maximumaantal personen dat thuis ontvangen mag worden - alleen door de bewoners van dat huis, plus één ander persoon per dag.

Groepsgrootte

Het maximum aantal personen dat bij een uitvaartplechtigheid en nazit aanwezig mag zijn is 50 personen.
Dit is inclusief kinderen (tot en met 12 jaar) en medewerkers.

Avondklok

Met ingang van woensdag 31 maart geldt een avondklok van 22.00 tot 4.30 uur.
Medewerkers van uitvaart gerelateerde bedrjven dienen dan te beschikken over een werkgeversverklaring.
Deze formulieren worden geplaatst op Rijksoverheid.nl.

Condoleance
In de thuissituatie mag per dag maar één persoon ontvangen worden en nabestaanden en belangstellenden bij een condoleance mogen na 22.00 (na 31 maart ) uur niet meer over straat.
Een condoleance wordt niet gezien als een uitvaartplechtigheid en valt dus niet onder de uitzondering op de avondklok.

Condoleance met meer mensen in een 24-uurskamer?
Nee, een 24-uurskamer wordt gezien als het verlengde van de thuissituatie: dus maximaal 1 bezoeker van buiten het gezin dat de sleutel heeft, per dag.

Condoleancebijeenkomst in een uitvaartcentrum?
Ja, maar daarvoor gelden de algemene regels voor binnenruimten:
- maximaal 30 personen (inclusief kinderen, exclusief personeel) als de grootte van de ruimte dat toelaat,
- er is van te voren bekend wie er aanwezig zijn,
- er is een gezondheidscheck gedaan,
- en iedereen heeft zoveel mogelijk een vaste zitplaats.

Bezoek aan rouwkamers
Ook wie in de avonduren een bezoek wil brengen aan een 24-uursrouwkamer moet rekening houden met de avondklok.
Een dergelijk bezoek valt niet onder de uitzonderingen op de avondklok en de verplaatsingen zullen dus (na 31 maart) voor 22.00 en na 04.30 uur moeten plaatsvinden.

Afscheidsgelegenheid buiten organiseren.
Nee, dat mag niet, voor activiteiten buiten geldt een maximum van 2 personen. Informeer, als overwogen wordt een erehaag te vormen, of de betreffende veiligheidsregio daar toestemming voor geeft.

Met dank aan BGNU en Netwerk Uitvaartvernieuwers

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief