Persbericht
CBS

In week 48 (23 tot en met 29 november 2020) overleden naar schatting 3 450 mensen. Dat zijn er ongeveer 150 meer dan een week eerder, toen 3 293 mensen overleden. In de winter neemt het aantal overledenen altijd toe. De sterfte in week 48 is echter nog ruim 400 hoger dan verwacht voor deze periode. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week.

Sinds week 39 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de eerste tien weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 48) overleden 4,3 duizend meer mensen dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met week 19) was de oversterfte naar schatting bijna 9 duizend. Met uitzondering van een verhoogde sterfte in week 33 en 34 tijdens de hittegolf, was de sterfte sinds week 19 gemiddeld wat lager dan wat verwacht werd als er geen corona-epidemie was geweest.

CBS week 48 1Sterfte zowel onder Wlz-zorggebruikers als onder overige bevolking toegenomen
Op basis van de schatting voor week 48 is de sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg, zoals bewoners van verpleeghuizen, toegenomen. Er overleden iets meer dan 1 300 Wlz-zorggebruikers in week 48, waarmee de sterfte iets meer is toegenomen dan verwacht voor deze periode van het jaar. In de overige bevolking overleden ruim 2 100 mensen, waarmee de sterfte relatief meer lijkt toe te zijn genomen dan onder gebruikers van Wlz-zorg.

In de eerste tien weken van de tweede golf (week 39 tot en met week 48) overleden ongeveer 2,1 duizend meer Wlz-zorggebruikers dan je in deze periode zou verwachten. Tijdens de eerste golf (week 11 tot en met 19) waren dit er naar schatting 5,2 duizend.

CBS week 48 2Opnieuw meer mannen overleden
De sterfte nam in week 48 zowel onder mannen als onder vrouwen toe ten opzichte van een week eerder, maar opnieuw overleden er meer mannen dan vrouwen. Ook in eerdere weken van de tweede golf van de corona-epidemie stierven meer mannen dan vrouwen, hoewel er meer oudere vrouwen dan oudere mannen zijn. Tijdens de eerste golf stierven ook meer mannen dan vrouwen; de oversterfte bij mannen was toen (week 11 tot en met 19) 38 procent, bij vrouwen 29 procent.

CBS week 48 3Toename sterfte bij alle leeftijden
De toename van het aantal overledenen in week 48 is bij alle leeftijdsgroepen te zien, maar vooral bij ouderen. Er overleden in week 48 naar schatting iets meer dan 1 900 mensen van 80 jaar en ouder en bijna 1 100 mensen van 65 tot 80 jaar. Onder de 65 jaar overleden er ruim 400 mensen.

CBS week 48 4 Sterfte aan COVID-19 tot en met juni bekend
De cijfers over de (over)sterfte zijn gebaseerd op de dagelijkse berichten over het aantal overledenen die het CBS dagelijks ontvangt. Deze berichten bevatten geen informatie over de doodsoorzaak. Deze informatie ontvangt het CBS later via een doodsoorzakenverklaring. Voor alle overledenen tot en met juni 2020 is de doodsoorzaak bekend. Volgens deze cijfers overleden iets meer dan 10 duizend mensen aan COVID-19 van maart tot en met juni 2020, zoals het CBS op 1 oktober publiceerde. De oversterfte in die periode wordt dus volledig veroorzaakt door sterfte aan het nieuwe coronavirus. Meer informatie over de regionale verdeling van de sterfte aan COVID-19 op basis van de doodsoorzakenverklaringen is te vinden in het op 26 november gepubliceerde nieuwsbericht van het CBS.

Informatiebronnen RIVM
Het RIVM ontvangt dagelijks meldingen van overleden COVID-19-patiënten vanuit de GGD’s. Omdat mogelijk niet alle mensen met COVID-19 zich laten testen, er geen meldingsplicht geldt voor overlijden aan COVID-19 en de registratie soms wat langer duurt, zullen de werkelijke aantallen overleden COVID-19 patiënten in Nederland waarschijnlijk hoger zijn.
Tot en met juni 2020 heeft het RIVM 6 180 overleden COVID-19-patiënten geregistreerd. In week 39 tot en met week 48 registreerde het RIVM 3 044 overleden COVID-19-patiënten, waarvan 244 in week 48 (stand 1 december 2020). In de tussenliggende periode ging het om minder dan 200 overleden COVID-19-patiënten.

Schatting week 48
De cijfers over week 48 zijn een schatting op basis van 84 procent van de ontvangen overlijdensberichten. Vrijdag 11 december publiceert het CBS voorlopige cijfers over de sterfte in week 48. De cijfers zijn dan completer.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl