Persbericht
NVVE

De NVVE is opgelucht dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft besloten niet over te gaan tot vervolging van de arts die in 2017 euthanasie verleende aan een patiënte met vergevorderde dementie. Dat besluit doet volgens de NVVE recht aan het feit dat de arts naar eer en geweten en in het belang van de patiënte heeft gehandeld.

De arts om wie deze zaak nu draait, kreeg onlangs van het medisch tuchtcollege een waarschuwing opgelegd omdat zij onvoldoende had onderbouwd waarom zij het negatieve advies van de SCEN-arts naast zich had neergelegd. De SCEN-arts vond dat er nog geen sprake was van ondraaglijk lijden.

In deze zaak was de euthanasie verleend op basis van een schriftelijk euthanasieverzoek van de patiënte. De patiënte had hierin niet alleen opgeschreven dát ze euthanasie wilde maar ook had ze in eigen woorden opgeschreven wanneer en waarom ze dat wilde. Met name dat laatste had de arts gesterkt in haar overtuiging dat ze er goed aan deed euthanasie te verlenen. Zowel de tuchtrechter als nu ook het OM is tot de conclusie gekomen dat deze schriftelijke wilsverklaring inderdaad bruikbaar was als vervanging van het mondeling verzoek.

Volgens de wet is euthanasie bij een patiënt met vergevorderde dementie toegestaan. Artsen vinden het dan wel moeilijk om vast te stellen of er sprake is van ondraaglijk lijden. Een kraakheldere wilsverklaring kan hierbij uitkomst bieden, net als verklaringen van naasten. Op 21 april jongstleden is dat bevestigd door de Hoge Raad middels de uitspraak in cassatie.

De NVVE betreurt het dat de arts pas nu is verlost van de onzekerheid over een eventuele vervolging en dat zij een slepende procedure bij zowel tuchtrechter als OM heeft moeten doormaken. De NVVE vindt het belangrijk om steun te geven aan artsen die, óók bij dementie, bereid zijn gehoor te geven aan de laatste wens van een patiënt. De NVVE hoopt dat de beslissing om de arts niet te vervolgen ertoe leidt dat artsen weer het vertrouwen krijgen om euthanasie te verlenen aan mensen met vergevorderde dementie zonder angst voor strafrechtelijke consequenties.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl