Persbericht

De COVID-19 pandemie heeft ons leven veranderd. Veel dingen vinden nog steeds thuis plaats, waardoor we zwaarder belast worden en er zijn veel regels over hygi├źne en hoe we ons moeten gedragen. In deze Europese studie zijn we ge├»nteresseerd in uw welzijn in deze nog steeds voortdurende COVID-19 pandemie en hoe u daar een weg in weet te vinden in uw dagelijks leven.
We zouden graag willen weten hoe mensen zich voelen en wat ze dringend nodig hebben.
Door uw deelname helpt u de uitwerkingen van de coronacrisis beter te begrijpen en een aanbod voor ondersteuning te ontwikkelen.

Met deze link komt u direct op een online vragenlijst: https://survey.uu.nl/jfe/form/SV_eJSP9PdibsWyYBL

HARTELIJK DANK VOOR UW DEELNAME!

Download hier de flyer

Voor meer informatie: I.s.m. Fonds Slachtofferhulp is een document gemaakt over omgaan met verlies van een dierbare tijdens de pandemie. 
Dit document kunt u inzien via: https://slachtofferwijzer.nl/nieuws/afscheid-en-rouw-in-tijden-van-corona/

Onderzoeker:
Lonneke Lenferink bestuurslid bij de Nederlandstalige Vereniging voor Psychotrauma (de NtVP, zie www.ntvp.nl). Vanuit de NtVP voeren wij een onderzoek uit naar positieve en negatieve emotionele gevolgen van de COVID-19 pandemie. Iedere volwassene in Nederland kan deelnemen. Het onderzoek bestaat uit het invullen van een online vragenlijst. Een deel van het onderzoek gaat over verlieservaringen tijdens de pandemie. Ik ben als postdoctoraal onderzoeker verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en Universiteit Utrecht en op mijn verzoek zijn er vragen opgenomen in de vragenlijst over het omgaan met een overlijden van een dierbare tijdens de pandemie.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl