Persbericht
NVVE

De NVVE vindt het een verstandige keuze van D66-Kamerlid Pia Dijkstra om het wetsvoorstel ‘Voltooid Leven’ in te dienen. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, is hulp bij zelfdoding door andere hulpverleners dan artsen, zoals door psychologen, psychotherapeuten en verpleegkundigen, niet langer strafbaar.

De NVVE weet dat er met dit initiatief tegemoet gekomen wordt aan de wens van velen in haar achterban. Het wetsvoorstel is een reactie op het burgerinitiatief van de actiegroep ‘Uit Vrije Wil’, die is ondersteund door de NVVE. Het verzoek tot agendering van dit onderwerp werd in 2012 voorgelegd aan de Tweede Kamer.

Belangrijk is dat net als bij de euthanasiewet aan strenge voorwaarden moet worden voldaan, maar dat geen sprake hoeft te zijn van een medische oorzaak die aan het euthanasieverzoek ten grondslag ligt.

De NVVE vindt de nieuwe wet daarom een uitkomst voor mensen die klaar zijn met hun leven en daar zó ernstig onder gebukt gaan, dat zij kiezen voor een waardige dood. Deze mensen komen nu niet in aanmerking voor euthanasie, omdat daar een medische grondslag voor vereist is. Voor mensen die dagelijks ‘lijden aan het leven’ zou de wet van Pia Dijkstra een mogelijkheid zijn om waardig te sterven. Agnes Wolbert, directeur van de NVVE: “Wij krijgen niet vaak een verzoek om advies van iemand die klaar is met leven en geen ernstige medische klachten heeft.  Voor de NVVE is het exacte aantal mensen dat voor deze nieuwe wet in aanmerking zou kunnen komen niet doorslaggevend. Uit onze gesprekken met leden weten we dat deze mensen ontzettend kunnen lijden aan het leven. Ook voor deze mensen hoop je dat zij waardig en in eigen regie kunnen sterven.”

Volgens Agnes Wolbert is de leeftijdsgrens die in het wetsvoorstel wordt genoemd, voor de NVVE bespreekbaar. ,,In het wetsvoorstel staat dat de hulpverlener met de betrokkene eerst de alternatieve oplossingen moet nagaan. Dat zorgt ervoor dat mensen goed doordacht tot hun beslissing kunnen komen. Wat ons betreft hoeft die grens daarom niet bij 75 jaar te liggen.’’

Lees het Wetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

Lees de Memorie van Toelichting op Wetsvoorstel toetsing levenseindebegeleiding van ouderen op verzoek

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl