Persbericht
Resomeren

Gezondheidsraad:
Alternatieven voor begraven en cremeren kunnen worden toegestaan als ze veilig, waardig en duurzaam zijn. Alkalische hydrolyse, waarbij het lichaam van de overledene wordt opgelost in vloeistof, voldoet volgens de Gezondheidsraad aan de voorwaarden.

Toelaatbaarheid nieuwe vormen van lijkbezorging
Krachtens de huidige wet wordt het lichaam van een overledene begraven, gecremeerd of gedoneerd aan de wetenschap. Er zijn echter nieuwe technieken in ontwikkeling, zoals alkalische hydrolyse en composteren. Op verzoek van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft de Gezondheidsraad een beoordelingskader opgesteld voor de toelaatbaarheid van dergelijke nieuwe technieken. Kernwaarden daarbij zijn veiligheid, waardigheid en duurzaamheid. Volgens het door de raad voorgestelde kader is alkalische hydrolyse in beginsel wel en composteren vooralsnog niet toelaatbaar.

 
Voor meer informatie hierover:

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl