Persbericht
DELA

Nu de overheid de coronamaatregelen stap voor stap versoepelt, wordt er weer meer mogelijk bij uitvaarten. Inmiddels ligt ook de piek in uitvaarten achter ons, waardoor coöperatie DELA de crisismaatregelen stapsgewijs afbouwt.
Afbouwen crisismaatregelen coöperatie DELA
Op meerdere locaties waren extra koelunits bijgeplaatst voor de opvang van overledenen. Hoewel de extra koelunits door de daling al een paar weken niet meer nodig waren, heeft DELA deze voor de zekerheid laten staan. Nu de eerste piek definitief voorbij is, zijn de extra koelunits op 12 locaties verwijderd. Ook zijn de avonden, weekenden en feestdagen niet meer nodig om waardige uitvaarten te kunnen verzorgen.
Stap voor stap herstellen van dienstverlening coöperatie DELA
Vanaf vandaag zijn een aantal zaken (weer) mogelijk:

1. Volgvervoer
Volgauto’s zijn weer toegestaan.
Er gelden nog wel een aantal regels voor het volgvervoer:
- In volgauto’s is het (gelijk aan rouwauto’s) niet mogelijk om als bijrijder op de stoel naast de chauffeur plaats te nemen.
- In volgauto’s nemen maximaal 7 personen plaats onder de voorwaarde dat deze mensen uit één en dezelfde gezinssamenstelling komen.
- Alleen mensen zonder klachten als koorts, verkoudheid, keelpijn of hoesten mogen mee.
- Ter bescherming van de chauffeur en passagiers zijn alle voertuigen voorzien van een doorzichtige, fysieke afscheiding tussen het voor- en achter compartiment. Ieder voertuig wordt na elke opdracht volledig gedesinfecteerd.

2. Rijdende laatste groet (‘drive-through condoleance’)
Momenteel mogen maximaal 30 mensen (inclusief medewerkers) aanwezig zijn bij een uitvaart. Hierdoor kan niet iedereen bij de uitvaart zijn. Voortaan kunnen kennissen, vrienden en anderen bekenden van de overleden de dierbare vanuit de auto hun laatste eer brengen of hun condoleance betuigen aan de nabestaanden. Locaties die voldoende ruimte en doorstroommogelijkheden voor auto’s hebben, zijn hiervoor geschikt. 21 locaties bieden daarom binnenkort de mogelijkheid voor een laatste groet vanuit de auto.

3. 30 personen bij uitvoering asbestemming buiten
Voortaan kunnen weer (maximaal) 30 personen bij elkaar komen bij een asverstrooiing (mits zij anderhalve meter afstand tot elkaar aanhouden). Als nieuwe service biedt DELA nabestaanden ook de mogelijkheid om de asbus thuis te laten bezorgen.
Per 1 juni 2020 is het volgende (weer) mogelijk bij een uitvaart:

4. 30 nabestaanden bij uitvaart
Het maximale aantal nabestaanden dat bij een uitvaart kan zijn, stijgt naar 30. Eerder waren het maximaal 30 personen inclusief de medewerkers. Uiteraard blijven nabestaanden (en hun eventuele huisgenoten) met coronasymptomen thuis.

5. Hervatten informeel samenzijn na afloop van de afscheidsbijeenkomst
Binnen de mogelijkheden van anderhalve meter afstand houden, wordt een informeel samenzijn na afloop van de afscheidsbijeenkomst weer mogelijk. Onze medewerkers worden beschermd met persoonlijke beschermingsmiddelen en veiligheidsschermen. Voor de gasten is desinfecterende handgel beschikbaar. Ook zijn er looproutes om anderhalve meter afstand van elkaar te houden.

6. Meegang naar de oven
Door de afgenomen drukte, komt er weer ruimte voor nabestaanden om mee te gaan naar de (crematie)oven. Om minimaal 1,5m afstand te houden tot elkaar, kunnen weer (maximaal) twee nabestaanden aanwezig zijn bij de invoer in de oven.

7. Kort face-to-face kennismakingsgesprek met uitvaartverzorger
Sinds woensdag 18 maart regelde DELA uitvaarten op afstand via telefoon of videobellen (MS Teams). Veel nabestaanden bevalt het online of telefonisch regelgesprek goed, maar anderen missen het persoonlijke contact. Nu de veiligheidsmaatregelen versoepelen, maken we korte face-to-face kennismakingsgesprek met de uitvaartverzorger weer mogelijk op een DELA-locatie. Het verdere uitwerken en regelen van de uitvaart vindt daarna nog wel op afstand plaats via telefoon of online. Bij alle face-to-face gesprekken worden de veiligheidsmaatregelen nageleefd: anderhalve meter afstand, persoonlijke beschermingsmiddelen voor de uitvaartverzorger en handen wassen.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl