Persbericht
verordering

Maximaal dertig personen

In de noodverordening (artikel 2.1) van de Veiligheidsregio Midden Gelderland staat dat georganiseerde samenkomsten vanwege religieuze of politieke bijeenkomsten en uitvaarten uitsluitend zijn toegestaan met maximaal dertig personen op 1,5 meter afstand van elkaar.

Dit geldt ook voor een rouwstoet of erehaag. Deze personen komen niet bovenop de al aanwezige personen bij de uitvaart.

 

Noodverordening Veiligheidsregio Midden-Gelderland

Artikel 2.1. Verboden samenkomsten en evenementen
1. Het is verboden om samenkomsten te laten plaatsvinden, te (laten) organiseren ofte laten ontstaan, dan wel aan dergelijke samenkomsten deel te nemen.
2. Het eerste lid is niet van toepassing op de volgende samenkomsten, mits de aanwezigen altijd ten minste 1,5 meter afstand houden tot de dichtstbijzijnde persoon:
uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen, mits daarbij niet meer dan dertig personen aanwezig zijn;

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl