Persbericht
sfu

Op 19 december 2019 is een onderhandelingsresultaat bereikt tussen vakbonden en werkgeverspartijen over een nieuwe cao Uitvaartbranche.
De ledenraadplegingen zijn inmiddels positief afgerond en daarmee is een definitief cao akkoord bereikt.

Partijen hebben een looptijd van 2 jaar en 2 maanden afgesproken. De nieuwe cao geldt tot 1 maart 2022.
Er is een loonsverhoging overeengekomen van 6% structureel (3% per 1 februari 2020 en 3% per 1 januari 2021).

Overige belangrijke afspraken betreffen duurzame inzetbaarheid (inclusief financiering van het cao Fonds), verhoging werkgeversbijdrage aan vakbondswerk, vervanging overgangsmaatregel zaterdagtoeslag
crematoria door persoonlijke toeslag, afspraken voor werknemers die deels hoger ingedeelde werkzaamheden uitvoeren, rechtsbescherming vertrouwenspersonen, continueren van het creëren van extra banen voor mensen met een beperking, alsmede een andere redactionele opzet van de cao die bovendien meer arbeidsrechtelijk relevante informatie voor werknemers bevat.

De verwachting is dat de volledige tekst van de nieuwe cao na het redactieberaad in maart zal kunnen worden gepubliceerd op uitvaartwerk.nl

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl