Persbericht
NVVE

De NVVE vindt het zeer bemoedigend dat de euthanasiepraktijk op zoveel bijval onder de bevolking kan rekenen. Dat het percentage onder niet-gelovigen zelfs vrijwel 100 bedraagt, is zeer opmerkelijk, aldus de NVVE. De grote steun (80%) voor euthanasie bij mensen met vergevorderde dementie als zij daarom hebben gevraagd toen ze nog bij vol bewustzijn waren, is van groot belang voor artsen en patiënten die met elkaar in gesprek gaan, meent de NVVE.
NVVE heel blij met steun van bevolking voor euthanasie

De NVVE reageert hiermee op het onderzoek van het CBS, waaruit blijkt dat de steun voor het zelfgekozen levenseinde in Nederland enorm is. Opvallend is dat ook in religieuze kringen veel mensen voorstander zijn van euthanasie. Onder katholieken is de groep die euthanasie afwijst met 4% zeer klein (96% voor of onder bepaalde omstandigheden voor). Onder moslims bedraagt het percentage tegenstander 40%. Dat betekent dat een grote groep progressieve moslims (60%) voorstander is, of er nog geen mening over heeft.

Volgens NVVE-directeur Agnes Wolbert komen de cijfers overeen met de bevindingen van de vereniging. ,,Wij hebben inmiddels ruim 172.000 leden en uit al onze contacten blijkt dat we op veel steun en begrip kunnen rekenen.’’ Wel wijst Wolbert erop dat de uitvoering van de euthanasiewet in de dagelijkse praktijk nog altijd op veel hobbels stuit. ,,De NVVE voert jaarlijks ongeveer 40.000 telefoongesprekken met haar leden. Uit veel daarvan blijkt dat mensen dachten dat hun wensen goed geregeld waren, maar dat onvoldoende duidelijk is of hun arts daar wel aan meewerkt.’’ De NVVE voert daarom actie om het gesprek tussen patiënt, familie en de (huis)arts eerder op gang te brengen. Het initiatief daartoe moet vaker bij de arts komen te liggen, vindt de NVVE.

In het debat over de VWS-begroting bepleitten VVD en D66 onlangs meer helderheid van huisartsen over hun standpunt over euthanasie. Tegelijkertijd spoorden ze de minister aan de huisartsen te bewegen het gesprek aan te gaan met hun patiënten over levenseindevraagstukken in het algemeen en euthanasie in het bijzonder. Wolbert: ,,De Kamer heeft nu een stap in de goede richting gezet, maar moet op het vinkentouw blijven zitten over de uitvoering. Alleen als na het gesprek aangaan óók het doorverwijzen naar een collega die wél meewerkt wordt meegenomen in de briefing van de huisartsen, dan hebben we het pas écht goed geregeld voor de patiënt.’’

Kijk voor de uitkomsten van het onderzoek inzake euthanasie ook op de site van het CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/47/ruime-meerderheid-wijst-euthanasie-niet-principieel-af

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl