header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
Persbericht

Nieuwe strategische koers met focus op klantbeleving en digitalisering

Voor Monuta stond 2018 in het teken van financiële duurzaamheid en het consolideren van de positie in de uitvaart- en verzekeringsmarkt.

Daarnaast is er gewerkt aan een herijkte strategische koers voor de totale organisatie als kompas voor de komende jaren. 2018 was ook een bijzonder jaar voor Monuta. Een jubileumjaar waarin het bedrijf 95 jaar bestond.

"Wij zijn in 1923 opgericht met als doel voor iedereen op een waardige manier een uitvaart vorm te geven. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening is daar vanaf onze oorsprong en nu nog steeds een belangrijk uitgangspunt voor. In 2018 vertaalt dit zich bijvoorbeeld in de NaVU-vakdiploma's die 36 Monuta uitvaartverzorgers in ontvangst mochten nemen. Daarmee behoren zij tot de best opgeleide uitvaartverzorgers in de markt. Maar we hebben in 2018 natuurlijk ook veel aandacht besteed aan financiële duurzaamheid. Dat heeft onder andere geleid tot een goede solvabiliteit en een prima financieel resultaat," zegt Quinten Fraai, CEO van Monuta.

Solvabiliteit en financieel resultaat
Een belangrijk speerpunt van Monuta is een degelijke financiële gezondheid en continuïteit om haar lange termijn beloftes na te kunnen komen. Dit betekent dat Monuta zorgt voor een blijvende financieel gezonde balans. Dit wordt onder andere gereflecteerd in een solvabiliteit die in 2018 stabiel is gebleven op 162 procent, ondanks de gedaalde rentestanden. Daarnaast is het boekjaar 2018 afgesloten met een keurig netto financieel resultaat van 17 miljoen euro. Het verschil met het nettoresultaat van 33 miljoen euro in 2017 is voornamelijk toe te schrijven aan relatief hoge koersresultaten op beleggingen in 2017.

Uitvaartverzorger
Monuta heeft in 2018 meer dan 14.000 uitvaarten en bijna 8.000 crematies verzorgd. Dat gebeurt meer en meer door de nabestaanden actief te betrekken in de voorbereidingen. Bij bijna de helft van de crematies zijn de nabestaanden aanwezig bij de uitvoering van de crematie. Daarnaast kiezen mensen, vaker dan in 2017, voor natuurbegraven in plaats van regulier begraven. Verder zijn er bij Monuta het afgelopen jaar meer gesprekken gevoerd over het vastleggen van uitvaartwensen met uitvaartverzorgers.

Verzekeraar
Monuta gaat langdurende verbintenissen met haar klanten aan door het aanbieden van uitvaartverzekeringen. Het marktaandeel nieuwe productie in Nederland van Monuta is met 43,7 procent hoog en stabiel gebleven, net als de totale markt voor nieuwe uitvaartverzekeringen. Eind 2018 waren meer dan 1,6 miljoen klanten bij Monuta verzekerd. Hiervan bevinden zich meer dan 125.000 in Duitsland. Het aantal klanten in het verzekeringsbedrijf groeide daarmee in 2018 met zes procent.

Nieuwe koers
In de organisatie is in 2018 veel aandacht geweest voor het opzetten van een herijkte strategische koers voor de komende jaren. De marktomstandigheden in de uitvaartbranche veranderen aanzienlijk, en Monuta verandert hierin mee. Zowel op het gebied van afscheid nemen, als op het gebied van het financieel mogelijk maken van de uitvaart.

"De concurrentie is de afgelopen jaren toegenomen. De consument is mondiger en weet wat ze wil; een zo persoonlijk mogelijke dienstverlening. En de ontwikkelingen op het gebied van technologie en wet- en regelgeving staan niet stil. Wij willen, ook voor de lange termijn beloftes aan onze klanten, in staat zijn om de beste kwaliteit dienstverlening aan te bieden in het afscheidsdomein. De strategische koers van Monuta is daarom gericht op adaptie en continuïteit. Met onze nieuwe koers zoeken we de aansluiting bij de veranderende markt en continu ontwikkelende klantwensen. En dat zullen we blijven doen door te focussen op klantbeleving en digitalisering," aldus Fraai.

Maatschappelijk doel
Monuta is een bedrijf met een belangrijke maatschappelijke functie. Vandaag de dag draagt zij nog steeds de missie die is ontstaan in 1923: voor iedereen een afscheid met een goed gevoel. Met 95 jaar ervaring en vakmanschap staat de uitvaartverzorger ten dienste van haar klanten. In de afgelopen decennia heeft Monuta zich ontwikkeld tot een landelijke dienstverlener op het gebied van uitvaartverzorging en -verzekeringen.

 Download hier het jaarverslag

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl