Tweede leven voor grafstenenTweede leven voor grafstenen: ‘even schuren en ze zijn weer als nieuw’- bij de NOS
In Nederland worden jaarlijks duizenden graven geruimd. De grafmonumenten worden, na beëindiging van de grafrechten, doorgaans vernietigd tot puin en belanden daarna onder het wegdek. En dat terwijl de grafstenen goed te hergebruiken zijn en nog vele generaties mee kunnen gaan.


Stichting GreenLeave, die zich inzet voor de verduurzaming van de uitvaart, wil daar verandering in brengen. Vandaar dat zij het initiatief Circle Stone gestart is. Circle Stone wil steenhouwers en begraafplaatsen stimuleren om grafstenen te hergebruiken. De vernietiging van de grafmonumenten is eigenlijk pure verspilling van kostbaar natuursteen dat van ver komt. Bovendien de meeste natuursteen dat in ons land wordt geïmporteerd, wordt gebruikt voor grafmonumenten.

Impact van natuursteenwinning op mens en milieu
De steen wordt gewonnen uit groeves, meestal in China of India. De winning van de miljoenen jaren oude steen leidt tot landschapsvernietiging, vergt veel energie en wordt tenslotte over een afstand van zo'n 20.000 kilometer per containerschip getransporteerd. Door oude grafmonumenten opnieuw te gebruiken, kan dus heel veel winst geboekt worden voor het milieu. Ook de arbeidsomstandigheden in de steengroeven laten veel te wensen over. De Landelijke India Werkgroep stelde vast dat er sprake is van gevaarlijke werkomstandigheden, van gedwongen arbeid en in sommige gevallen ook van kinderarbeid.

Over Circle Stone
Circle Stone verbindt verschillende betrokkenen uit de sector en verstrekt informatie en communicatiemateriaal zodat steenhouwers en begraafplaatsen makkelijker de klant kunnen informeren over hergebruik van grafstenen. Bovendien geeft zij op haar website aan klanten een overzicht bij welke partijen zij terecht kunnen voor een Circle Stone. Daarmee wil zij ook de daadwerkelijke vraag naar Circle Stones op gang brengen.
Kijk voor een steenhouwer bij u in de buurt op www.circlestone.nl

greenleave kleinOver Greenleave
De uitvaartondernemers die bij Stichting GreenLeave zijn aangesloten, bieden de consument een breed aanbod aan duurzame producten en diensten. Uitgangspunten daarbij zijn: het gebruik van hernieuwbare en zoveel mogelijk lokale grondstoffen, het vermijden van bestrijdingsmiddelen of giftige stoffen, een energiezuinig productieproces, en zorgen voor eerlijke arbeid. Dit heeft geleid tot een reeks concrete criteria voor de duurzame uitvaart. Daarnaast handelen de aangesloten uitvaartondernemingen ook in hun eigen bedrijfsvoering vanuit het gedachtegoed van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
Kijk voor een duurzame uitvaartondernemer bij u in de buurt op www.greenleave.nu