header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer
rouwkoets

Omgaan met de dood van een dierbare vraagt erg veel energie. Er gebeurt van alles, er moet van alles, terwijl je eigen wereld stil staat. Deze emoties zijn voor iedereen anders, worden verschillend ervaren en verdienen elk voor zich ruimte om met de dood om te kunnen gaan.
Dat klinkt logisch, maar op het moment dat een dierbare overlijdt, is vaak niets meer logisch, dan kom je in als het ware in een parallelle wereld, die stilstaat terwijl de buitenwereld gewoon doorgaat, doorleeft.

Neem de tijd

De eerste reactie na een overlijden is vaak meteen de uitvaartondernemer of - verzekeraar bellen om de uitvaart te regelen. Dat hoeft niet meteen, daar kun je heel goed een paar uur mee wachten. Neem vooral eerst de tijd om het overlijden op je in te laten werken en daar bij stil te staan. Bel zo nodig eerst de huisarts, om de dood vast te laten stellen. Bel de naaste familie of vrienden. En als het mogelijk is, ga dan eerst met de naasten bij elkaar en bij de overledene zitten. Neem vooral de tijd om je te realiseren dat iemand is overleden.

Wensen

Een volgende stap is om met de directe nabestaanden te praten over het overlijden en te kijken welke wensen er zijn over de uitvaart. Wensen van de overledene zelf en die van de nabestaanden. Over welke mogelijkheden er zijn om de overledene op te baren, of het een begrafenis of crematie wordt en welke rol nabestaanden willen vervullen tijdens het regelen van de uitvaart en tijdens de uitvaart.

Opdrachtgever

Dan moet uitgezocht worden of de overledene iemand heeft aangewezen om de uitvaart te regelen. Dat kan te vinden zijn in een ‘laatste wensen’ lijst, maar dat kan ook bij testament zijn geregeld. Als er iemand is aangewezen, zal dat ook bij de nabestaanden bekend zijn. Is er niemand aangewezen, dan is het goed om daar met elkaar afspraken over te maken. Door ruimte te nemen om met elkaar te kijken naar de wensen die er zijn, kun je ook kijken naar wat je zelf kunt en wilt doen en wat uitbesteed kan worden aan de uitvaartondernemer.

Tot slot

Vaak biedt het zelf actief bezig zijn met het uitvoeren van zaken rondom de uitvaart een houvast in de hectische en emotionele periode tussen overlijden en uitvaart.
Samen de uitvaart regelen is samen afscheid nemen.

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
8917 GB Leeuwarden
Nederland
058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

U kunt een aanmeldformulier aanvragen via info@uitvaartadressengids.nl (klik hier)
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartadressengids.nl is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief