Met name mannen houden hun uitvaart liever luchtig met ruimte voor humor. Vrouwen willen het liefst een ‘warme’ uitvaart, maar houden daarbij wel de hand op de knip. Ook op andere punten lopen de uitvaartwensen van mannen en vrouwen sterk uiteen.

Man wil humor, vrouw wil warmte bij afscheid
Bijna iedereen (94%) denkt eens in de paar jaar na over zijn eigen uitvaart. Toch staan vrouwen er vaker bij stil dan mannen (27% vs. 13%). Vrouwen beschrijven hun gewenste uitvaart vaker als ‘warm’ (65% vs. 49%), terwijl mannen vaker de woorden ‘humor’ (39% vs. 26%) en ‘luchtig’ (33% vs. 23%) noemen. Ook de wijze van opbaring (open/gesloten kist) is voor vrouwen belangrijker dan voor mannen (resp. 46% vs. 31%).

Vrouw zuiniger dan man
Ook als het gaat om het bedrag dat men aan de uitvaart wil besteden, verschillen mannen en vrouwen. Vier op de tien (39%) Nederlanders geven bij voorkeur een gemiddeld bedrag uit aan hun uitvaart. Bijna een derde (29%) van de mensen wil het zo goedkoop mogelijk houden. Daarbij geldt dat vrouwen meer de hand op de knip houden dan mannen. Ruim een derde (35%) van de vrouwen wil een ‘budgetuitvaart’, terwijl dit voor slechts een kwart (23%) van de mannen geldt.

Samen zorgen voor een mooi afscheid
Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden: ‘Vanuit onze maatschappelijke functie doen wij elk kwartaal onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar trends en ontwikkelingen op het gebied van verlies, afscheid, uitvaart, herinneren en rouw. Hieruit blijkt nu dat de sobere en ingetogen uitvaart op z’n retour is en de ‘gezellige’ en ‘vrolijke’ uitvaart aan populariteit wint. De verschillen in de uitvaartwensen van mannen en vrouwen benadrukken dat het belangrijk is om al vroeg in een relatie het gesprek met elkaar aan te gaan over een mogelijk afscheid. Alleen door gezamenlijk te praten over elkaars wensen, wordt een afscheid mogelijk dat iedereen recht doet. En dat is belangrijk want een goed en betekenisvol afscheid helpt mensen namelijk echt verder.’

Geen schulden na de dood
Op een aantal punten zijn mannen en vrouwen het wel met elkaar eens. Zowel bijna alle mannen als vrouwen (90,7%) vinden het belangrijk dat nabestaanden geen schulden overhouden na hun dood. Ook vinden mannen vrijwel dezelfde dingen om vooraf te regelen belangrijk als vrouwen. Twee derde vindt de muziek het meest belangrijk (63%). Ook de catering na afloop (48%), locatie van het graf/de gedenkplaats/verstrooiing (47%) en de locatie van de uitvaart (41%) worden vaak belangrijk gevonden.

Yarden Afscheidsmonitor
Yarden doet elk kwartaal onderzoek onder de Nederlandse bevolking naar trends en ontwikkelingen op het gebied van verlies, afscheid, uitvaart, herinneren en rouw. Met de Afscheidsmonitor probeert Yarden zo goed mogelijk inzicht te verkrijgen in maatschappelijke ontwikkelingen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder minstens 500 respondenten door marktonderzoekbureau PanelWizard.

Over Yarden
Yarden is dé afscheidsspecialist van Nederland en heeft al meer dan 100 jaar ervaring met het verzorgen van uitvaarten. De ervaring van Yarden leert dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunt en inspireert zij nabestaanden bij het organiseren en verzorgen van een begrafenis of crematie. Maximale persoonlijke aandacht voor iedere klant staat voor Yarden centraal. Voor, tijdens en na het afscheid. Elke individuele afscheidswens is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Yarden maakt dit afscheid betaalbaar door het aanbieden van verzekeringen met een lage premie. Zodat nabestaanden nooit voor verrassingen komen te staan.
Yarden is één van de drie grootste uitvaartorganisaties van ons land. De vereniging telt bijna één miljoen leden en heeft geen winstoogmerk. Met 41 uitvaartcentra, 24 crematoria, 26 franchisenemers Uitvaartzorg en 7 begraafplaatsen in heel Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl .

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
7917 GB Leeuwarden
Nederland 

058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief