Zij bieden e.e.a. aan via Café Doodgewoon, een ontmoetingssalon voor ongeneeslijk zieken. Deze bijeenkomsten richten zich op mensen met een aandoening waarbij genezen niet meer mogelijk is. Te denken valt aan mensen met een ongeneeslijke vorm van kanker, het eindstadium van hartfalen, neurologische ziektebeelden maar ook het eindstadium van COPD. Het is een ontmoetingsplaats waar lotgenoten, mantelzorgers en vrijwilligers in de palliatieve zorg elkaar in een gemoedelijke sfeer kunnen ontmoeten en dat wat hun bezig houdt bespreekbaar maken.

Elke bijeenkomst staat een ander thema centraal. In begin van de bijeenkomst zal, vaak in de vorm van een interview, een inhoudsdeskundige u iets vertellen over het thema. Vervolgens kunt u hierover met elkaar in gesprek.

De bezoekers praten met elkaar over datgene wat ze meemaken en beleven en wisselen informatie uit over de mogelijkheden van hulp. Ook andere belangstellenden zijn van harte welkom om kennis, nieuwe ideeën en ontwikkelingen uit te wisselen en te horen waar cliënten in de palliatieve fase behoefte aan hebben.

De eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats op 3 februari in De Cultuurfabriek, Kees Stipplein 74 in Veenendaal. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Voor consumpties wordt een kleine bijdrage gevraagd.
http://www.netwerkpalliatievezorg.nl/waardenland/Patiëntenennaasten/Cafédoodgewoon.aspx

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
7917 GB Leeuwarden
Nederland 

058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief