De minister zal de Kamer in het voorjaar informeren over de bevindingen uit deze verkenning. Uitvaartorganisatie Yarden vindt het positief dat in de politiek de discussie over resomeren wordt gevoerd en draagt bij aan het consumentenonderzoek. Yarden hoopt dat er wetswijziging komt om de nieuwe vorm van lijkbezorging ook in Nederland succesvol te introduceren.
Bij resomeren, ook wel 'bio-cremeren' genoemd, wordt het lichaam van de overledene in water en loogzout onder hoge temperatuur en luchtdruk afgebroken. Wat overblijft, is een wit poeder, vergelijkbaar met asresten na een crematie. In Nederland voorziet de huidige Wet op de lijkbezorging in drie manieren van lijkbezorging: begraven, cremeren en ter beschikking stellen aan de wetenschap. De VVD heeft de minister gevraagd naar andere vormen van lijkbezorging te kijken. Yarden is voorstander van een wetswijziging om resomeren ook in Nederland te introduceren. In de Tweede Kamer stond het thema afgelopen donderdag op de agenda. Zo komen in de verkenning op verzoek van het CDA ook de veiligheidsaspecten van resomeren aan de orde. De SGP vindt het van belang dat ethische aspecten, zoals een respectvolle omgang met het lichaam van de overledene, worden meegenomen. Daarnaast willen partijen weten wat resomeren voor het milieu betekent.

Evenwichtige discussie
Minister Plasterk heeft benadrukt dat hij een breed maatschappelijk draagvlak als een voorwaarde beschouwt voor een mogelijke introductie van resomeren. De verkenning moet hierover mede uitsluitsel geven. Yarden levert hieraan een bijdrage door aanvullend onderzoek onder consumenten te verrichten. "Yarden ziet resomeren als een duurzaam alternatief voor de technieken die we al kennen en daarom willen wij dit ook mogelijk maken in Nederland. We vinden het belangrijk dat een discussie over deze nieuwe uitvaartvorm wordt gevoerd. Deze discussie is vergelijkbaar met het debat over cremeren, waarbij destijds ook grote weerstanden overwonnen moesten worden", zegt Ron Bavelaar, directievoorzitter van Yarden. "Yarden wil hierin een voortrekkersrol vervullen. Zo is resomeren al sinds 2012 mogelijk in de Verenigde Staten, waar inmiddels 1.000 resomaties hebben plaatsgevonden. Ook kan resomeren een goed alternatief zijn voor de grote bevolkingsgroepen in ons land die om religieuze redenen niet voor cremeren kiezen dan wel de verkeerde associatie hebben bij cremeren."

Over Yarden
Als dé uitvaartspecialist van Nederland heeft Yarden de ervaring dat een betekenisvolle manier van afscheid nemen helpt bij het rouwproces. Daarom ondersteunt en inspireert zij nabestaanden bij het organiseren en verzorgen van een begrafenis of crematie. Maximale persoonlijke aandacht staat voor Yarden centraal. Voor, tijdens en na het afscheid. Elke individuele afscheidswens is hierbij het belangrijkste uitgangspunt. Yarden maakt dit afscheid betaalbaar door het aanbieden van verzekeringen met een lage premie. Zodat nabestaanden nooit voor verrassingen komen te staan. Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen staan bij Yarden hoog in het vaandel. Yarden is één van de drie grootste uitvaartorganisaties van ons land en is bovendien een vereniging. Deze telt bijna één miljoen leden en heeft geen winstoogmerk. Met 41 uitvaartcentra, 23 crematoria, 26 franchisenemers Uitvaartzorg en 7 begraafplaatsen in heel Nederland zit Yarden altijd in de buurt. Voor meer informatie: www.yarden.nl

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
7917 GB Leeuwarden
Nederland 

058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief