header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

4. 1 De uitvaartdeposito, -koopsom

Een uitvaartdeposito, -koopsom bestaat uit een bedrag dat in een keer wordt gestort door de verzekerde zelf of een derde, b.v. de ouders.

Dit bedrag dat na het overlijden van de 'storter en/of eigenaar' vrijkomt, is bestemd voor de bekostiging van de uitvaart of onderdelen daarvan. De hoogte van het te storten bedrag is afhankelijk van de wensen.

Een aantal verzekeraars en banken biedt de mogelijkheid -of doet dat automatisch- door indexering en/of winstdeling en/of rentebijschrijving het gestorte kapitaal waardevast te houden.

4. 2 Voordelen uitvaartdeposito, -koopsom

  • De 'storter en/of eigenaar' van het bedrag van het uitvaartdeposito, -koopsom stelt zelf vast op basis van zijn wensen, hoeveel geld er nodig is voor de uitvoering van zijn uitvaart.
    Meestal is door indexering als het bedrag voldoende om ook op een veel later tijdstip de kosten van de uitvaart te betalen.
    Daar het uitvaartdeposito, -koopsom in principe gebonden is aan de uitvaart, weet de 'storter en/of eigenaar' ook zeker, dat het gestorte bedrag aan de uitvaart besteed zal worden.

  • Vaak is het mogelijk om het bedrag (de waarde van het deposito of koopsom) tussentijds te verhogen.

  • Nabestaanden worden, door de indexering, zelden later geconfronteerd met onverwachte (hoge) kosten vanwege tussentijdse prijsverhogingen. Het bedrag is door indexering hoog genoeg om de uitvaart in principe naar wens van de overledene uit te voeren. Tenminste als het -destijds- gestorte bedrag nog overeen stemt met die wensen.

  • Vooral voor mensen die ouder zijn dan 60 à 70 jaar en die geen of een onvoldoende regeling hebben getroffen om hun uitvaart te bekostigen, kan een uitvaartdeposito/ -koopsom een oplossing zijn. Onder bepaalde voorwaarden is de 'storting' van de aankoop van het uitvaartdeposito of de koopsom ook een aftrekpost voor de inkomsten-belasting ('buitengewone lasten').

4. 3 Nadelen uitvaartdeposito, -koopsom

  • Gehele of gedeeltelijke opvraging van het 'gestorte bedrag' bij leven van de storter en/of eigenaar van het uitvaartdeposito/ -koopsom, levert vrijwel altijd problemen op. Zeker indien het bedrag als aftrekpost bij de inkomstenbelasting is gebruikt.

4. 4 Vooraf vergelijken

 Er zijn vele aanbieders, met elk hun eigen voorwaarden. Je doet er dan ook verstandig aan bij het overwegen van een uitvaartdeposito of-koopsom. Om te weten welke het beste aan jouw situatie en wensen voldoet, kun je de verschillende vergelijkingssites raadplegen.

4. 5 Klachtencommissie

Klachten over uitvaartdepositos/ koopsom kun je indienen bij het
Kifid Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
tel.nr. 0900-3552248 (€ 0,10 minuut)
www.kifid.nl

veel geraadpleegde onderwerpen

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl