Daaruit kwam naar voren dat gemiddeld 55% van de geënquêteerden vindt dat het hoog tijd is voor een minder vrijblijvende donorwet dan nu geldt. 37% is een andere mening toegedaan. De overgrote meerderheid van de voorstanders kiest voor het zogeheten ADR. Het ADR is een systeem waarbij niet-geregistreerde ingezetenen van 18 jaar en ouder herhaaldelijk per brief worden benaderd om hun keuze in het donorregister kenbaar te maken. Reageert iemand uiteindelijk niet, dan vindt registratie als donor plaats. Betrokkene wordt daar expliciet van op de hoogte gesteld. De keuze kan te allen tijde worden herzien.

Reden voor deze enquête zijn de aanhoudend teleurstellende resultaten op het gebied van orgaandonatie. Ondanks de inspanningen van diverse kabinetten is daar gedurende de afgelopen jaren weinig aan veranderd. Sinds met de maatregelen uit het Masterplan Orgaandonatie (2008) is gestart, blijft de wachttijd voor een donororgaan onveranderd lang. Jaarlijks overlijden zo'n 150 volwassenen en kinderen op de wachtlijst, nog voor een orgaan beschikbaar komt. Het huidige vrijblijvende beslissysteem biedt kennelijk onvoldoende basis voor de beoogde hoognodige verbeteringen.

Naar aanleiding van een eerdere bewering van het CDA dat ADR niet zou leiden tot meer orgaandonoren, trok NRC Next na onderzoek de conclusie dat die uitspraak grotendeels onwaar is. Een aantal CDA-leden en een lokale afdeling hebben inmiddels een resolutie ingediend op het concept verkiezingsprogramma, waarin invoering van actieve donorregistratie wordt bepleit. De enquête-uitkomsten van De Hond onderstrepen de maatschappelijke roep om wetswijziging.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl