Wilt u automatisch een overzicht toegestuurd krijgen met de laatste nieuwsberichten, agendavermeldingen etc. van de afgelopen week, abonneer u dan gratis: aanmelding wekelijkse nieuwsbrief

klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief

Uitvaartnieuws-overzichten van de afgelopen tijd

Advertentie
uitvaartmedia_proefabonnement

vakblad de begraafplaats april 2012 Vakblad De Begraafplaats, juni 2012. Uitgave van LOB (Landelijke Organisatie Begraafplaatsen)
In het vakblad o.a.: Nieuws, Agenda, LOB nieuws, Juridische Vraagbaak, Beroemd begraven.
Daarnaast een aantal hoofdartikelen waaronder:
Duurzame grafstenen
Hoe duurzaam is de gemiddelde Nederlandse grafsteen, die vooral van graniet wordt gemaakt en voor het merendeel afkomstig is uit India? De Begraafplaats zocht het uit. En wat kunnen begraafplaatsen doen om ze nog duurzamer te maken?

ledenblad terebinth nr1 maart 2012 Ledenblad De Terebinth (Vereniging voor funeraire cultuur), juni 2012. Thema Maastricht.
Met o.a.: Graven op internet, Funeraire varia. Mens & Plek: Henri Goze. Oud en Nieuw Bergklooster. Excursienieuws. Bestuurspagina's. Medianieuws en eeen aantal artikelen waaronder:
Maastricht
Als de stemmen zwijgen, spreken de stenen, heet het boek dat in september verschijnt over de Algemene begraafplaats in Maastricht die dit jaar 200 jaar bestaat . En dat doen de grafzerken, sarcofagen, de kapel voor ons twee eeuwen na de start op een uitbundige manier. In dit nummer een special over deze begraafplaats: gemeentelijk, maar ook zo katholiek.
U kunt hier direct inschrijven voor dit boek.

HoofddorpseCourant.nl, 7 juni 2012. Steun bij rouw, een initiatief van Humanitas
"Een verlies van een dierbare verwerken kan heel lastig zijn. Zeker als je dat alleen moet doen. Want hoe graag mensen ook willen helpen en meeleven, het lukt ze lang niet altijd om er te zijn als dat nodig is. Het project Steun bij Rouw - opgezet door Humanitas - biedt troostende nabijheid en een luisterend oor.''
Petra Frich en Jolien de Ruyter meldden zich een jaar geleden als coördinator bij deze hulporganisatie, die iets wil betekenen voor mensen die na een overlijden op zoek zijn naar een steuntje in de rug. Lees verder...

theater Cultuurmarketing, 7 juni 2012. Interview Hans Onno van den Berg: Uitvaartdiensten redden theater van de dood
....Nieuwe producten voor nieuwe klanten; Een voorbeeld van het zoeken naar nieuwe producten voor nieuwe klanten is het openstellen van theaters voor uitvaartdiensten. Van den Berg gelooft dat het theater hier een prachtige accommodatie voor is: "Begrafenissen zijn natuurlijk al heel theatraal en mensen vinden begraafplaatsen en kerken niet meer zo'n fijne plek om samen te komen."... Lees verder...

Indentificatie Sint Barbara Trouw.nl, 7 juni 2012. Politie identificeert 17 onbekende lijken Sint Barbara
Met de nieuwste dna-technieken is de politie erin geslaagd 17 van de 91 lichamen te identificeren van onbekende personen die de afgelopen 30 jaar in Amsterdam zijn begraven. Naamloze graven op de begraafplaats Sint Barbara dreigden geruimd te worden. Daarop besloot het politieteam dat zich bezighoudt met cold cases een laatste poging te doen de identiteit van deze mensen alsnog te achterhalen met vernieuwde technieken. Lees verder...

AD. 7 juni 2012. Verbranding van dikke vrouw zet crematorium in de brand
Het brandweerkorps van de Oostenrijkse stad Graz moest uitrukken naar het plaatselijke crematorium. Daar was brand onstaan bij de verbranding van een zwaarlijvige vrouw. Door de omvang van de ruim 200 kilo zware dame was de filter van de oven oververhit geraakt. Bij de crematie van de vrouw bereikte de filter van de verbrandingsinstallatie een temperatuur van 300°C..... Lees verder...

Leeuwarder Courant, 6 juni 2012. Graven leveren te weinig op
In Smallingerland zijn de afgelopen jaren te weinig gemeentelijke graven verhuurd. Een van de oorzaken is de economische crisis. De gemeente heeft onderzoek gedaan naar de doelmatigheid van begraafplaatsen. Dit is afgesproken ten tijde van de ingebruikname van de nieuwste algemene begraafplaats De Wâldhôf in Opeinde in 2006. Vooral de laatste drie jaar levert de exploitatie van De Wâldhôf jaarlijks een tekort op van gemiddeld € 150.000. Om het cru te zeggen: doden leveren de gemeente te weinig op....

Willibrord, 6 juni 2012. Rockfan Mutsaerts: geen popmuziek in kerkelijke uitvaart
De Bossche hulpbisschop Rob Mutsaerts staat volledig achter het diocesane verbod op het draaien van profane muziek tijdens kerkelijke uitvaarten....Mutsaerts, zelf een groot liefhebber van rock- en popmuziek, vindt dat profane muziek de liturgie niet opluistert maar onderbreekt. "De hele sfeer gaat naar de bliksem." Lees verder...

de Gelderlander, 5 juni 2012. Pand staat nieuwe begraafplaats Veenendaal niet in weg

Het pand op het terrein van Zandheuvelweg 5 in Veenendaal staat de mogelijke komst van een nieuwe begraafplaats niet in de weg. Het terrein, ten zuiden van de Dijkstraat, blijft daarmee een van de zoeklocaties voor een nieuwe dodenakker.
Dat heeft het Veenendaalse college van burgemeester en wethouders vastgesteld. Lees verder...

geld breed PZC, 5 juni 2012. Uitbreiding begraafplaats Yerseke duurder
De uitbreiding van de begraafplaats in Yerseke kost 30.000 euro meer dan voorzien. Dat komt omdat er een complex drainagesysteem moet worden aangelegd om de grondwaterstand kunstmatig te verlagen. Ook moet vanwege de uitbreiding een pompgemaal worden verplaatst.
De begraafplaats moet naar verwachting pas in 2014 worden uitgebreid, maar... lees verder...

chinees graf de Stentor, 4 juni 2012. Zoeken naar Chinese begraafplaats
Een uitvaartonderneming uit China wil in Apeldoorn een grote begraafplaats voor Chinezen uit de Benelux aanleggen. Bij een werkbezoek in april toonde een delegatie uit China belangstelling voor Apeldoorn als locatie. Het college van burgemeester en wethouders staat welwillend tegenover de interesse en gaat voor de onderneming, de Fu Shou Yuan Group, op zoek naar een geschikte plek in deze gemeente. Lees verder...

Omroep Gelderland, 3 juni 2012. Vernielingen begraafplaats Wezep
Op een begraafplaats aan de Bovenheigraaf in Wezep zijn afgelopen week vernielingen aangericht. Dat meldt de politie. Er zijn potjes en beeldjes vernield en ook werden bloemstukken en beeldjes verplaatst. De gemeente heeft nabestaanden per brief ingelicht over de vernielingen. Volgens de politie zijn de vernielingen aangericht in de nacht van maandag op dinsdag. De politie hoopt op getuigen.....

uitbreiding begraafplaats Veenendaalsekrant.nl 2 juni 2012. Uitvoering uitbreiding begraafplaats Veenendaal
Het heeft een paar jaar geduurd maar nu is het dan toch zover. Het college heeft het programma van eisen vastgesteld voor de uitbreiding van de begraafplaats Munnikenhof. De volkstuinders die tot voor enige jaren op het noordelijk deel van de locatie, aan de 1ste Melmseweg, voor een groene enclave zorgden, zijn inmiddels verhuisd. Daardoor is een terrein van twee hectare bijgekomen dat bij de begraafplaats wordt getrokken. Dat is nodig om de komende jaren te voorzien in de behoefte aan een laatste rustplaats. Lees verder...

Leeuwarder Courant, 2 juni 2012. Erfgenamen zitten met te hoge WOZ waarde
Wie een huis erft, krijgt er meestal een te hoge WOZ waarde bij. En daarop is de erfbelasting gebaseerd. Erfgenamen moeten uiterlijk binnen acht maanden na een overlijden afrekenen met de belastingdienst. Uitstel vragen kan, maar dan moet er wel rente worden betaald. Als een nieuwe, lagere WOZ-beschikking niet op tijd wordt afgegeven, wordt de erfbelasting berekend op basis van de oude, vaak hogere waarde.....

archeologische-vondsten-522x391 De Woudklank, 2 juni 2012. Archeologen vinden bijzondere vuurkuil naast begraafplaats
De begraafplaats aan De Mersken in Siegerswoude blijkt een rijke vindplaats van sporen uit de oudheid. Archeologen vonden de afgelopen weken tien stoofkuilen van 10.000 tot 5.000 jaar voor Christus. In de kuilen werd voedsel bereid door jagers en verzamelaars die in die buurt moeten hebben geleefd. Lees verder...

De Volkskrant, 2 juni 2012. 'Ik denk dat mensen nu vaak te laat sterven'
(Interview met Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde)
.....Dat is nogal een uitspraak. Hoe bedoelt u dat? 'Ze sterven op een manier die ze niet willen. Patiënten met dementie waren vroeger allang doodgegaan aan hart- en vaatziektes. Langlevendheid wordt zo langzamerhand een vervelende bijwerking van de geneeskunde. Mensen worden letterlijk begraven vol medicijnen om hart- en vaatziektes te voorkomen. Je moet veel eerder kijken: is dit nog wel nodig, wat voegt dit toe?'......

Meerdere kranten, 1 juni 2012. Restauratie van graf Jaques Perk

Het graf van dichter Jacques Perk (1859-1881) op de Amsterdamse begraafplaats De Nieuwe Ooster is gerestaureerd. Het geld voor de restauratie komt uit het fonds Perzik van Onsterfelijkheid. Doel van het fonds is behoud, herstel en instandhouding van graven en grafmonumenten van Nederlandse schrijvers.......

RTV Drenthe, 1 juni 2012. Door onenigheid over een weg in Smilde is de Joodse begraafplaats in die plaats niet te bereiken

De kwestie is aangekaart door raadslid Charles de Haas van Gemeentebelangen Smilde-Beilen-Westerbork. Hij wil dat de begraafplaats gewoon bereikbaar is. Bewoonster Erica Zijlstra ontkent dat niemand er langs kan. Wandelaars en fietsers zijn welkom, zegt ze, maar ze wil geen drukte van auto's langs de deur.... Lees verder...

De artikelen zijn niet afkomstig van de Uitvaart Internet Dienst redactie. Daarom tonen wij slechts een deel van het artikel en linken we direct naar de originele bron.
Als er bij het bericht geen link staat, dan is de publicatie niet (voorzover wij weten) op het internet aanwezig. U kunt het artikel natuurlijk wel altijd opvragen bij desbetreffende krant, tijdschrift etc.

 

and staat nieuwe begraafplaats Veenendaal niet in weg