Deze prijs wordt toegekend aan een ondernemer die in zijn of haar regio het meest succesvol gebruik heeft gemaakt van de ondersteuning die Stichting Ondernemersklankbord heeft geboden.

Genoemde stichting is een landelijke adviesorganisatie, die als doel heeft de succeskansen van ondernemers in het midden- en kleinbedrijf te vergroten. Aan de stichting zijn 300 adviseurs verbonden, die op jaarbasis 2.500 tot 3.000 ondernemers belangeloos advies geven.
Komend najaar zal de jury een winnaar kiezen uit de genomineerden.
De regionale winnaars dingen mee naar de landelijke Klevering-prijs (genoemd naar de oprichter van de stichting), die tweejaarlijks wordt uitgereikt.

Oprichting en ontwikkeling
In 1979 richtte prof. ing. Jan Klevering, toenmalig president-directeur van de NV Verenigde Instrumentenfabriek Enraf-Nonius in Delft, de Stichting Kleinnood op. Klevering had een netwerk voor ogen van ervaren ondernemers en managers. Het doel: de start en overlevingskansen van bedrijven helpen vergroten.

Inmiddels heet de stichting Ondernemersklankbord. Nu, bijna 33 jaar later, is de organisatie flink gegroeid en zijn de werkzaamheden fors uitgebreid.

Ondernemers in de prijzen
Sinds 1989 wordt tweejaarlijks de Kleveringprijs uitgereikt, een postuum eerbetoon aan de initiatiefnemer en oprichter van de stichting. Deze prijs wordt toegekend aan de ondernemer die aantoonbaar het meest succesvol gebruik heeft gemaakt van onze ondersteuning. Daarnaast wordt ieder jaar in een aantal regio's de Klankbordprijs uitgereikt. Ook deze prijs is bestemd voor de ondernemer die, in zijn regio, het meest succesvol was dankzij de ondersteuning van Ondernemersklankbord. Regionale winnaars zijn kandidaat voor de Kleveringprijs.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl