Uitvaartvereniging Hulp in Nood
Is opgericht in 1919 en heeft meer dan 2.500 leden. Ze heeft in haar meer dan 90 jarig bestaan een vaste plaats in de Nieuwe Pekelder samenleving. De uitvaartvereniging is de enige uitvaartvereniging ter plaatse. Zij heeft een duidelijk maatschappelijk en sociaal doel en is er om haar leden behulpzaam te zijn bij een uitvaart. Het doel van Hulp in Nood is om op basis van vrijwilligheid, onderlinge solidariteit en nabuurschap onderlinge hulp te verlenen op het gebied van uitvaart.

De steeds maar stijgende uitvaartkosten zijn voor de vereniging de directe aanleiding om met Nuvema samen te werken. Immers het vergoedingspakket van de vereniging aan de leden is niet toereikend voor de kosten van de gehele uitvaart. Echter hier wordt door Nuvema terdege rekening mee gehouden.

Mevrouw Janneke Westers-Borgesius, voorzitter van de vereniging: "Onze leden moeten kunnen kiezen. Of het nu gaat om een eenvoudige of uitgebreide uitvaart een goede voorziening is onontbeerlijk. En Nuvema heeft hiervoor een duidelijk concept. Niet iedereen heeft het vermogen om zomaar de kosten van de uitvaart te kunnen betalen en dikwijls komt een overlijden ook nog onverwacht".

Nuvema
Heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar ze in 1949 is opgericht. Nuvema is uitgegroeid tot een verzekeraar die van het lokale zijn sterke punt heeft gemaakt. Dat zie je terug in het netwerk van ruim 300 regionale uitvaartverzorgers waar nauw mee wordt samengewerkt. Nuvema berekent de premies op basis van de lokale prijzen. Dat geeft de klanten een enorm kostenvoordeel bij het calculeren van het te verzekeren bedrag.

Deze samenwerking met Uitvaartvereniging Hulp in Nood biedt de leden de mogelijkheid om de leden een voorziening op maat te kunnen bieden.

Zie voor meer informatie over Uitvaartverenging Hulp in Nood: www.uitvaarthulpinnood.nl

Zie voor meer informatie over Nuvema: www.nuvema.nlBijlage bij de foto:
Het bestuur van Uitvaartvereniging Hulp in Nood en Kobus Mulder hoofd accountmanagement van Nuvema
  

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl