Er waren redenen genoeg voor Herman Tomesen om in te gaan op de uitnodiging van Nuvema om het dialoog te starten over een samenwerking. Herman Tomesen Uitvaartverzorging heeft de lokale en regionale benadering van alles wat bij uitvaartverzorging komt kijken altijd zeer hoog in het vaandel gehad. Nu het mogelijk is om een polis voor mensen af te sluiten, waarin zij exact kunnen aangeven welke producten en diensten zij kort na hun overlijden wel en niet willen afnemen, werd het tijd om de mensen in het verzorgingsgebied hierop te wijzen. Herman Tomesen: "Zoals wij het voorheen al mogelijk maakten om polishouders bij grote verzekeringsmaatschappijen een lokaal verzorgde uitvaart aan te bieden, zo vinden wij het in deze volgende stap belangrijk om uit eigen naam een veilig en betrouwbaar pakket aan te kunnen bieden."

Herman Tomesen: "Mensen die zich willen inschrijven bij onze uitvaartonderneming willen er over het algemeen graag zeker van zijn dat hun uitvaart te zijner tijd ook door ons zal worden verzorgd. Wij waren al enige tijd op zoek naar mogelijkheden om invulling te geven aan deze wens". Hij vervolgt: "In de samenwerking met Nuvema hebben wij naar mijn idee precies gevonden wat wij zochten. Wat ons erg in hen aanspreekt is de regionale aanpak, waarmee Nuvema zich onderscheidt van andere verzekeraars. De adviseurs zijn bekend met wat er leeft in ons werkgebied. Daarnaast zijn zij voortdurend op de hoogte van onze actuele tarieven, zodat perfect maatwerk van uitstekende kwaliteit, zonder verrassingen achteraf, gegarandeerd kan worden. Ik denk dat dit perfect aansluit bij dat waar wij voor staan en hoe wij ons bedrijf runnen".

Wie is Herman?
In de opvallende communicatie rondom Herman Tomesen Uitvaartverzorging en in de huidige huisstijl staat diens naam prominent in beeld. Maar Herman is niet alleen. Het merk Herman staat voor een team van ervaren uitvaartverzorgers en medewerkers. Herman hierover: "Er komt enorm veel kijken bij de organisatie van een uitvaart. Ik heb goede mensen om mij heen verzameld. Zij werken dagelijks hard aan het verder vervolmaken van onze dienstverlening. De nieuwe samenwerking met Nuvema past hier uitstekend bij".

Blik op de toekomst
Niemand kan precies overzien of de wensen van vandaag zullen overeenkomen met die van decennia later. De uitvaartverzekeringen van Nuvema worden afgepast op - en geïndexeerd aan de hand van de tarieven van goederen en diensten die Herman Tomesen Uitvaartverzorging aanbiedt. Hiermee wordt voorkomen dat een gemiddelde, landelijke indexering de poliskosten onnodig hoog opvoert. Wil de polishouder in de toekomst iets veranderen aan de polis, of verhuist hij naar een andere plaats in Nederland, dan kunnen de wijzigingen direct en kosteloos geregeld worden door een uitvaartadviseur van Nuvema. "Hiermee bereiken wij dat aan het einde van het leven een uitstekende briefing ontstaat voor de uitvaartverzorger, wiens naam en telefoonnummer (in dit geval Herman Tomesen Uitvaartverzorging, red.) overigens ook overzichtelijk op de polis vermeld wordt.", aldus Kobus Mulder, hoofd account management bij Nuvema.

Consumentenbond
Dat uitvaartverzekeringen in het algemeen recentelijk nadelig in het nieuws zijn geweest, wordt beaamd door beide partijen. Mulder zegt hierover: "we onderkennen dat er in het verzekeringswezen niet altijd even zorgvuldig met uitvaartpolissen is omgesprongen. Gelukkig wordt Nuvema door de consumentenbond zeer hoog gewaardeerd als een verzekeraar die polissen aanbiedt met een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding, waarbij de zaken uitstekend geregeld zijn. Dit is ook nooit anders geweest."

Wie meer wil weten over uitvaartverzorging en uitvaartverzekeringen met een regionaal karakter kan een bezoek brengen aan (respectievelijk) www.hermantomesen.nl of www.nuvema.nl

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl