St. Barbara vereniging Uitvaartcentrum Lisse
is sinds het begin van de vorige eeuw actief en geniet ook nu nog volop bekendheid in Lisse en wijde omgeving. Niet voor niets, want de vereniging behartigd niet alleen zonder winstoogmerk de belangen van haar leden maar verzorgd ook zelf de uitvaart met eigen uitvaartverzorgers. St. Barbara Lisse is lid van de FKB (Federatie Katholieke Begrafenisinstellingen) en is nauw betrokken bij de activiteiten van deze overkoepelende organisatie. Hierdoor is het bestuur altijd goed op de hoogte van de landelijke ontwikkelingen en weet hier een plaatselijke invulling aan te geven. Naast het dagelijks bestuur zijn er actieve bestuursleden en is er regelmatig contact met de eigen uitvaartverzorgers. De vereniging heeft een eigen website, www.uitvaartzorgbollenstreek.nl en beschikt over een prachtig uitvaartcentrum in het hart van Lisse. De samenwerking met Nuvema zal de bestaande leden en ook nieuwe leden de mogelijkheid bieden om een op maat gemaakte verzekering af te sluiten met daarop de dienstverlening en de kostprijs van de vereniging.

Jacques Reeuwijk, voorzitter van St. Barbara; “Met een polis waarop de dienstverlening van de vereniging terug te vinden is kunnen we de band tussen de leden en de vereniging alleen maar vergroten. Dat is ook ons doel voor de langere termijn. Daarnaast kunnen de leden zelf beslissen hoe de uitvaart ingevuld wordt. Dat past volledig binnen onze visie.”

Nuvema
Nuvema heeft zijn wortels in de provincie. In Groningen om precies te zijn, waar ze in 1949 is opgericht. Nuvema is uitgegroeid tot een verzekeraar die van het lokale zijn sterke punt heeft gemaakt. Dat zie je terug in het netwerk van ruim 300 regionale uitvaartverzorgers waar nauw mee wordt samengewerkt.
Nuvema berekent de premies op basis van de lokale prijzen. Dat geeft de klanten een enorm kostenvoordeel bij het calculeren van het te verzekeren bedrag.
Nuvema heeft sinds enkele maanden een raamovereenkomst met het FKB. Deze overeenkomst biedt de mogelijkheid om een samenwerking aan te gaan met individuele verenigingen. Hiervan is St. Barbara Lisse in korte tijd het derde voorbeeld.

Bel of kijk voor meer informatie over:

Nuvema, 035-548 08 08
www.nuvema.nl

St. Barbara vereniging                  
Uitvaartcentrum Lisse, 0252-411 366
www.uitvaartzorgbollenstreek.nl

Op de foto van links naar rechts: Secretaris Marcel Reijmers, Voorzitter Jacques Reeuwijk en Erik de Jong(Nuvema)

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl