header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

Op deze website is het onlangs verworven Grafregister (1890-1941) als PDF-bestand te vinden en te raadplegen. Hetzelfde geldt voor het aansluitende Grafregister (1941-heden). Voor verwanten en genealogen is dit een belangrijke bron van informatie. Dankzij deze website kunnen bv verwanten in de Verenigde Staten of in Israël informatie over een overleden familie lid uit Assen terugvinden.

Daarnaast zijn het grafplan en de namen op alle grafstenen vermeld. In de grafregisters zijn de namen van de overledenen vanaf 1890 te vinden. Voor zover zij een eigen grafsteen kregen, is deze terug te vinden via de aanvullende informatie over grafplan en grafstenen.

Een belangrijk onderdeel van de website is het overzicht van de Joodse oorlogsslachtoffers uit Assen. Op de Joodse begraafplaats staat een gedenksteen met namen. Het overzicht op dat gedenkteken blijkt verre van volledig te zijn. Voor het eerst wordt nu een zo volledig mogelijk overzicht gepresenteerd. Bezoekers van de website kunnen aanvullingen en verbeteringen doorgeven. Op die manier hopen we tot een echt volledig en betrouwbaar overzicht te komen.

De Joodse oorlogsslachtoffers zijn niet op de Joodse begraafplaats begraven. Wonderlijk genoeg geldt dat wel voor een honderdtal bewoners van het kamp Westerbork: in de periode september 1942 tot maart 1943 werden de Joden, die in het kamp Westerbork een natuurlijke dood stierven, begraven te Assen. Deze Joden waren afkomstig uit het gehele land. Verwanten behoeven nu dus niet meer naar Assen te komen om daar informatie over hun overleden familielid te vinden.

Op de website wordt ook een aantal essays geplaatst. Op dit moment is er informatie te vinden over de Hebreeuwse opschriften, over de Joodse Gemeente Assen en over de zogenoemde Palestina-pioniers: jonge Joden die zich op boerderijen in de omgeving van Assen voorbereidden op een bestaan als pionier in de staat Palestina.

Met eerbied gedenken we al deze overledenen. Onze wens is dat hun nagedachtenis ons tot zegen zal zijn.

veel geraadpleegde onderwerpen

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl