header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

De genomineerde projecten werden gekozen uit vijftig inzendingen. Met deze nominatie maken zij kans op de Natuurprijs 2011 van €10.000,- of de Aanmoedigingsprijs van €2.500,-. De uitreiking van de Natuurprijs 2011 vindt plaats op donderdag 24 november 2011. Het Nationaal Groenfonds, opgericht door de provincies en het ministerie van EL&I in 1994, verleent financiële faciliteiten voor natuur, bos, landschap, recreatie en landbouw, binnen de kaders van het overheidsbeleid.

Weverslo

Op het landgoed Weverslo verbindt de natuurbegraafplaats mens, natuur en cultuur. Natuurgraven liggen verspreid over het bosgebied en zijn ondergeschikt aan de natuur. Mensen kunnen hier binnen de uitgangspunten van het natuurbeheer begraven worden op een plek die ze zelf kiezen. Het voorziet in de behoefte van mensen om verbonden te zijn met de natuur. De rust van de natuur heeft ook een spirituele werking. Die stimuleert om rituelen en ceremoniën rondom het afscheid en het herdenken en verwerken op een natuurlijke manier in te vullen. Natuurbegraven biedt ruimte voor privacy en eigen invulling van afscheidsrituelen.

De overige genomineerde projecten zijn (alfabetische volgorde):

- Adviescombinatie Veenweidegebieden (AVC) – Volgermeerpolder

- ARCADIS Nederland BV – Integrale Gebiedsontwikkeling Veenoordkolk

- Bio Engergie Friesland BV – Bio Energie Friesland

- BSO Wijs! – Buitenschoolse opvang in de natuur

- Feike de Jong Ontwerp – Expeditie Biesbosch

- Kennemer Duincamping Geversduin – De natuur ontdekken en beleven

- Landschap Noord-Holland – Vrijwilligersdagen Welcome to the Future & Mysteryland

- Stichting Landgoed Weverslo – Natuurbegraafplaats Weverslo

- Stichting Waal - Maas Symbiose – Overstroom

Veel variatie

De vijftig inschrijvingen voor de Natuurprijs 2011 toonden een grote variatie in omvang en initiatiefnemers. Bedrijven, overheden, natuurbeheerders, particuliere organisaties en particulieren laten zien dat er veel ideeën en mogelijkheden zijn voor 'Ondernemen met Natuur', het thema van de Natuurprijs 2011. De Nationaal Groenfonds Natuurprijs wil dit jaar succesvolle initiatieven belonen van 'ondernemen met natuur'. Ondernemerschap dat leidt tot een win-win situatie. Winst voor de onderneming en winst voor natuur en landschap. Alle genomineerden voldoen aan deze criteria.

Op www.nationaalgroenfonds.nl vindt u meer informatie over alle ingezonden projecten. Op www.weverslo.nl vindt u meer informatie over landgoed en natuurbegraafplaats Weverslo.

veel geraadpleegde onderwerpen

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
7917 GB Leeuwarden
Nederland 

058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief