header-image

Hulp bij afscheid en verwerking

Praten over de dood is vaak al moeilijk. Praten over het afscheid van dierbaren en zeker over ons eigen afscheid is nog weer iets anders. Wij willen die drempel verlagen met informatie over de keuzes en mogelijkheden rondom een uitvaart: 'wat moet, mag en kan' bij een uitvaart.

checklinst

checklist:

Direct te doen na overlijden

Het overlijden van een dierbare is een ingrijpende gebeurtenis. Er komt van alles op je af ...

lees meer...

geld

wat zijn de kosten?

Overzicht kosten onderdelen

Uitvaartkosten zijn opgebouwd uit verschillende onderdelen. Hoeveel een uitvaart uiteindelijk kost is afhankelijk ...

lees meer...

niet vergeten

waar moet je op letten?

Het regelen van een uitvaart

Na een overlijden moet de uitvaart geregeld worden. Er moet van alles, terwijl de tijd stilstaat...

lees meer...

achtergrondveer

spelenderwijs in aanraking met het onderwerp ‘de dood’ en alles wat daar mee te maken heeft. De feestelijke uitreiking van de Yarden Prijs 2010 vond plaats tijdens het International Funeral Award gala in Vianen.

Niet hier, wel dichtbij

Het verheugt de jury dat steeds nadrukkelijker ook jongeren in het vizier komen als het gaat om bewustwording rond eindigheid en dood. Het spreekt vanzelf dat deze categorie hele eigen eisen stelt aan de vormgeving hiervan. De Troostboom is een project dat de jury in dit verband bijzonder aanspreekt. Via het kwartet- en memoryspel brengt het de spelers in contact met de vele aspecten rond het levenseinde en de uitvaart. Beginnend met kinderen en jongeren blijkt dat eigenlijk alle leeftijdsgroepen via dit spel betrokken kunnen worden bij een goede voorbereiding op een overlijden/uitvaart. Het spel helpt te communiceren over de dood. De aanduiding van het spel “niet hier, wel dichtbij”, geeft op een treffende wijze deze intenties weer.

In 2006 is Larissa van der Molen een eigen praktijk gestart voor rouwtherapie; De Troostboom. Na twee jaar ervaring te hebben opgedaan in haar praktijk heeft zij een kwartetspel ontwikkeld; ‘Niet hier, wel dichtbij’. Jaarlijks worden ongeveer 7.000 kinderen geconfronteerd met het overlijden van een familielid. Kinderen voorbereiden op zo’n groot verlies, of vertellen over de dood, is voor een volwassene niet altijd gemakkelijk. Kinderen hebben vaak veel vragen over de dood. Volwassenen vinden het soms moeilijk om antwoord te geven op deze vragen. Het kwartetspel ‘Niet hier, wel dichtbij’ brengt kinderen, samen met hun ouder(s) of begeleider(s), spelenderwijs in aanraking met het onderwerp ‘de dood’ en alles wat daar mee te maken heeft. Het kwartetspel is zeer informatief en bevat foto’s, teksten en andere afbeeldingen waarmee het onderwerp ‘de dood’ bespreekbaar wordt.

Andere genomineerden

Het Moment

In 2002 begon ‘Het Moment’, op initiatief van Ton Overtoom en Hermien Embsen, met de ontwikkeling van een totaal nieuwe opleiding in Nederland. De essentie van de opleiding is ‘inhoud geven aan een persoonlijk afscheidsritueel’. De eerste studiegroep begon in 2003. In totaal zijn er nu tweehonderd mensen opgeleid, het aantal studenten neemt jaarlijks toe en in 2010 verwacht men 32 studenten op jaarbasis. Naast twintig trainingsdagen bestaat de opleiding uit een observatie- en participatiestage aangevuld met intervisie en coaching. Vanaf 2012 wordt de opleiding ook in België, Duitsland en Engeland gegeven. Door de inzet van Het Moment in de afgelopen acht jaar is er een vernieuwende maatschappelijke bewustwording op gang gekomen.

Return

Return is opgericht door Lonneke te Kamp. Op 20 jarige leeftijd werd Lonneke getroffen door borstkanker. In een periode vol angst, onzekerheid en vragen is zij gaan nadenken over het leven, en over het leven na de dood. "Als ik voor mezelf spreek, wil ik gecremeerd worden. Voor mij hoort daar een houten urn bij. In mijn oriëntatieperiode viel het mij op dat er voornamelijk eenvoudige houten urnen verkrijgbaar waren. Dit trok mij absoluut niet aan." Tijdens haar ziekte heeft Lonneke een bezoek gebracht aan Gambia. Ze heeft het land, haar cultuur en de bevolking in haar hart gesloten. Zij maakte kennis met de kunst van handgemaakt houtsnijwerk. De stap naar een handgemaakte houten urn was vervolgens snel gemaakt en zij heeft een houtsnijder opdracht gegeven een urn te maken. Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in het ontstaan Return. Dankzij Return krijgen nabestaanden de mogelijkheid ‘die ene’ urn te krijgen voor hun overleden dierbare. De wetenschap, dat de urnen van Return bijdragen aan het behoud van de natuur en de ontwikkeling van een derde wereldland, maakt het voor de nabestaanden extra waardevol.

De jury

De jury, bestaande uit: Jacobine Geel (Nederlandse theologe, televisiepresentatrice en columniste), Manu Keirse (klinisch psycholoog en licentiaat in de medico-sociale wetenschappen, auteur diverse boeken over rouw en verlies) en Henk Tiesinga (voorzitter Yarden Vereniging Hoofdbestuur), is zeer verheugd over het aantal inzendingen en de getoonde creativiteit. Hieruit blijkt dat de samenleving zich steeds bewuster wordt van de eindigheid van het leven en het feit dat er aandacht voor de persoonlijke invulling van het afscheid moet zijn.

Stimuleren en belonen

Yarden heeft de Yarden Prijs in het leven geroepen om vernieuwende ideeën op het gebied van zorg en/of dienstverlening rondom de dood en uitvaart te belonen. Yarden reikt dit jaar voor de derde maal de Yarden Prijs uit. Deze tweejaarlijkse prijs van € 25.000 is ingesteld als beloning voor vernieuwende initiatieven op het gebied van het levenseinde en uitvaart. In 2006 won het toneelstuk ‘Huilen mag, lachen ook’ van Marij van den Heuvel Theaterproducties en in 2008 won het project Allerzielen Alom van Ida van der Lee de Yarden Prijs.

YardenVereniging

Yarden is van mening dat haar maatschappelijke betrokkenheid verder dient te gaan dan alleen het verzekeren en verzorgen van de uitvaart zelf. Daarom doet Yarden meer. Dit doet Yarden onder andere via Yarden Vereniging. De vereniging organiseert allerlei activiteiten die het nadenken over ‘de dood’ stimuleren.

Aangepaste rouwpost bezorgdagen gedurende de feestdagen 2019/2020

rouwpost

Aanbieden van verzamelenveloppen en bezorgen van rouwkaarten

Ook rond de feestdagen behandelen post.nl uw rouwpost met prioriteit. Zij bezorgen uw rouwpost de eerstvolgende werkdag, van maandag tot en met zaterdag. U kunt post.nl van dienst zijn door rouwpost tijdig aan te bieden. Houd hierbij rekening met de aanbiedmogelijkheden. lees meer

Nieuw in de boekenlijst

boek dichter van dienst

 

Dichter van Dienst
F. Starik

Dichter van dienst is het vaarwel van F. Starik, zijn indrukwekkend en aangrijpend laatste deel in de trilogie over eenzame uitvaarten in Amsterdam die hij zestien jaar lang vormgaf. ... Lees verder...

veel geraadpleegde onderwerpen

boek-bril-telefoon

Codicil

Via een codicil kunt u zonder of naast een testament het een en ander regelen voor na uw overlijden. Aan het codicil worden de volgende eisen gesteld: 1. Het moet door uzelf handgeschreven zijn...

dummyklein

Geen testament

Als er geen testament is, bepaalt de wet hoe de erfenis verdeeld moet worden. De verdeling verloopt via het bloedverwantschap.

dummyklein

Gebruik van een lijkwade

Naast een kist is ook een lijkwade als omhulsel wettelijk toegestaan. Toch is het aan te raden, indien u in een lijkwade wilt worden begraven of gecremeerd, dat vooraf kenbaar te maken.

dummyklein

Voor eigen rekening

Indien de overledene niet in het bezit is van een uitvaartverzekering en/of beschikt over te weinig contant geld (op de bank) -om bijvoorbeeld de directe uitvaartkosten en/of spoedeisende rekeningen te betalen- kunnen er problemen ontstaan.

milieu

Milieueisen rondom de uitvaart

Milieueisen zijn niet alleen bedoeld om bodem- en luchtverontreiniging te voorkomen. Rondom een uitvaart zijn deze eisen ook ingegeven omdat sommige materialen het natuurlijke ontbindingsproces belemmeren.

roze-uitvaart

Wettelijke voorschriften vervoermiddel

In de wet op de lijkbezorging wordt geen specifiek vervoermiddel genoemd waarin een overledene vervoerd dient te worden. Dit betekent in de praktijk dat in principe elk vervoermiddel toegestaan is van bakfiets tot roeiboot.

algemene informatie

Uitvaartinformatie

Diaconessenpark 39
7917 GB Leeuwarden
Nederland 

058-2139707
info@uitvaartinformatie.nl 

adverteren

Op het aanmeldformulier kunt u de gewenste gegevens voor een bedrijfsvermelding invullen.
Een bedrijfsvermelding in de Uitvaartzorgwijzer is ook te vinden op onze 4 thema websites.

 

Vrijblijvende offertes voor adverteren middels banners, advertorials etc. op de websites van Uitvaart Internet Diensten kunt u aanvragen via ons contactformulier

nieuwsbrief

Gratis aanmelding weeknieuwsbrief
De nieuwsbrief verschijnt wekelijks met de laatste nieuwsberichten, agenda's etc.

 

 

Klik hier voor een voorbeeld weeknieuwsbrief.

aanmelden nieuwsbrief