Iedereen krijgt te maken met het verlies van dierbaren. Als we ons beperken tot Nederland: jaarlijks sterven in ons land meer dan 150.000 mensen, dat zijn 410 mensen per dag.

Aannemende dat elke overledene gemiddeld 4 naasten achterlaat, dan betekent dit dat elk jaar 600.000 mensen met de dood van een betekenisvolle naaste te maken krijgen. En dus met een rouwproces. Afhankelijk van ondere andere de leeftijd en relatie tot de overledene verschilt de mate van rouw.

Gaan we vervolgens uit van de in veel onderzoek gevonden bevinding dat één van de vijf nabestaanden ernstige problemen heeft met de aanpassing aan het overlijden, dan leert een eenvoudige rekensom dat in Nederland jaarlijks meer dan 120.000 mensen onevenredig grote problemen ondervinden en blijven ondervinden na het overlijden van een naaste.

Door de vergrijzing van de bevolking zal de komende decennia het aantal overlijdens per jaar in Nederland sterk toenemen.

algemene informatie

Uitvaartinformatie.nl

Rusthoflaan 58-60
3034 XM Rotterdam
Nederland
010 820 97 53 (kantoor) / 085 0475508 (24/7)
info@uitvaartinformatie.nl