Naast de basiskosten van een uitvaart zijn er bijkomende kosten voor een begrafenis. Deze bijkomende kosten zijn deels afhankelijk van uw wensen en kunnen per begraafplaats verschillen. Jaarlijks publiceert Monuta de grafkostenmeter, met daarin een overzicht van de kosten van een groot aantal begraafplaatsen.  


8. 1 Kosten begraafplaats

 Reserveren van een graf; Openen- sluiten van een graf; Buiten reguliere openingstijden; Onderhoud begraafplaats; Onderhoud grafbeplanting;
Soms is het mogelijk om een 'optie' te nemen op een graf. Bij zo'n optie gaat het vaak om een speciale plek, waar iemand later begraven wil worden. Bijvoorbeeld onder een boom of op een mooi gedeelte van de begraafplaats. De huur gaat veelal in vanaf het moment dat de optie is uitgegeven. Naast de eerder genoemde huurkosten van een graf moet vrijwel altijd ook betaald worden voor het daadwerkelijke begraven. Dit zijn de kosten voor het openen (delven) van het graf en sluiten (dicht maken) van het graf.
Voor het begraven buiten de reguliere openingstijden - zoals bijvoorbeeld op zaterdag- wordt een toeslag berekend. Ook hier geldt dat deze sterk uiteen kunnen lopen. Overigens is begraven buiten de reguliere openingstijden niet op alle begraafplaatsen mogelijk.
Op de meeste begraafplaatsen moet men per jaar een bedrag betalen voor het algehele onderhoud van de begraafplaats.
Daarnaast is er ook een verplichte bijdrage voor het onderhoud van de grafbeplanting. Deze verplichting is voortgekomen uit de ervaring dat nabestaanden vooral de eerste drie jaar geregeld het graf bezoeken. Daarna wordt dat vaak minder. Het gevolg is dat dan de beplanting niet meer goed onderhouden kan worden, wat het aanzicht van de begraafplaats als geheel geen goed doet.


8. 2  Totale kosten van een begrafenis

Op basis van het voorafgaande is het vrijwel onmogelijk om een globale kosten-indicatie te geven van een begrafenis.
Is er een voorkeur voor een begraafplaats, dan is het verstandig eerst te informeren naar de kosten en mogelijkheden op desbetreffende begraafplaats. Ook al omdat de meeste natura-verzekeringen een gedeelte -meestal gelijk aan de kosten van cremeren- van de huur van een graf vergoeden. Vooraf informeren voorkomt dat er achteraf onverwachts hoge kosten aan de begrafenis blijken te zijn.


8. 3  Opmerkingen inzake Begraafplaatsreglementen

Wij pleiten er voor dat een begraafplaats slechts minimale eisen stelt aan grafstenen, grafmonumenten en grafbeplanting. Dan kunnen nabestaanden door middel van hun keuze op persoonlijke wijze uitdrukking geven aan de betekenis van de overledene.
De eisen zouden volgens ons niet veel meer hoeven te omvatten dan:
- Een grafsteen of -monument mag niet groter zijn dan de toegewezen oppervlakte van het graf, dus niet over een ander graf uitsteken of zo.
- Het materiaal voor de grafsteen of -grafmonument moet van een materiaal zijn dat minimaal 30 jaar -de gemiddelde huurtermijn van een graf- bestand is tegen weersinvloeden, eventueel door gegarandeerd onderhoud. Dit betekent dat ook verduurzaamde houtsoorten en metalen mogelijk zijn evenals zachtere steensoorten als travertin.
- De vormgeving (onder voorbehoud van het hierbovengenoemde) en tekst dienen in principe vrij te zijn zolang zij niet aanstootgevend of kwetsend zijn. Dit vanwege de naastgelegen graven en haar bezoekers.
- Grafbeplanting dient, zeker daar waar verplichte onderhoudscontracten gelden, vrij te zijn. Enkel als het gaat om soorten beplanting die schade kunnen aanrichten aan andere planten (b.v. zeer ziektegevoelig) en/of naastgelegen graven kan men beperkingen opleggen. Voor wat betreft struiken kan men enkel beperkingen aanleggen voor bepaalde fors groeiende of zeer ziektegevoelige soorten wanneer er geen onderhoudscontract voor de grafbeplanting is afgesloten. Immers het gebruik van een bepaalde soort plant/struik kan voor de nabestaanden uitdrukking geven aan hun verbondenheid met de overledene, zeker als deze een uitgesproken voorkeur had voor die bepaalde plant/struik. Dit komt bovendien het verloop van het rouwproces alleen maar ten goede.


Terug naar inhoudsopgave Begraven, Kosten van een uitvaart
Terug naar inhoudsopgave
Uitvaartencyclopedie