Bouw crematorium en uitvaartcentrum Leidsche Rijn
In overleg met de gemeente Utrecht is bedrijventerrein De Wetering-Zuid aan de Proostwetering als toekomstige locatie geselecteerd. We doorlopen nu allerlei procedures, maar de planning is dat we begin 2014 starten met de bouw. De eerste crematies zullen dan ergens in de herfst van 2015 plaatsvinden.

Informatieve website
We begrijpen dat met de komst van een uitvaartcentrum en crematorium omwonenden en andere betrokkenen hierover mogelijk vragen hebben. Vanuit onze betrokkenheid met de omgeving willen we op een transparante wijze communiceren over onze plannen in Utrecht en de voortgang daarin. Daarom hebben we een informatieve en gemakkelijk leesbare website gemaakt: www.crematoriumleidscherijn.nl Hier vindt u onder andere afbeeldingen van hoe het crematorium, uitvaartcentrum en kantoorruimten eruit komen te zien en kunt plattegrondjes en een filmpje bekijken van het toekomstige terrein en het gebouw. Verder leest u meer over de planning en procedures. De website bevat ook een uitgebreide lijst met veelgestelde vragen en antwoorden.