Ook zal hij een krans leggen bij het centrale monument van de Oorlogsgravenstichting het beeld 'De Vallende Man' ter nagedachtenis van alle gevallenen. De herdenking, die wordt bijgewoond door nabestaanden van oorlogsslachtoffers, is openbaar en voor een ieder vrij toegankelijk.

Het programma van de herdenking in Loenen vindt u hier 

Een folder met informatie over het ereveld Loenen vindt u hier

De Oorlogsgravenstichting, die op 13 september 1946 in het leven is geroepen, oefent wereldwijd toezicht uit op het onderhoud van 50.000 Nederlandse oorlogsgraven. Op het ereveld Loenen op de Veluwe liggen 3858 oorlogsslachtoffers begraven. Niet alleen militairen, maar ook burgers: mannen, vrouwen en kinderen, die op verschillende plaatsen en onder verschillende omstandigheden zijn omgekomen. Door herbegrafenissen neemt dit aantal jaarlijks toe.

Via de website www.ogs.nl is het Slachtofferregister te raadplegen. Hierin zijn de namen van ruim 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers te vinden. In de rubriek Actualiteiten vindt u nieuwsberichten.

De Oorlogsgravenstichting is gestart met het project 'Geef de oorlogsslachtoffers een gezicht'. Via de nieuwe website hetverhaalbewaard.nl kunnen nabestaanden portretfoto's plaatsen in het Slachtofferregister van de Stichting. Om het verhaal van een familielid levend te houden, kunnen ook documenten en teksten geplaatst worden. Hierbij ter illustratie de link naar het verhaal over de verzetsman Wim van Dam.