J.J. van de Beek funerair jurist Het funerair-juridisch spreekuur van
Joop van de Beek
Het archief:

Vraag en antwoord nr.21
Onderwerp: belasting en kosten uitvaart.Aftrek uitvaaartkosten en verzekering
Trefwoorden: belasting, uitvaartkosten, uitvaartverzekering

Vraag:

Geachte Heer van de Beek,

1) Het is mij niet duidelijk of de kosten van de uitvaart afgetrokken dienen te worden van de belasting van de overledene (F-formulier) of van de erfgenamen.

2) Ook is niet duidelijk of inkomsten van de overledene ontvangen na de overlijdenis, zoals vakantieuitkering, levensverzekering uitkering, etc. opgeteld dienen te worden voor het F formulier of bij de inkomsten van de erfgenamen.

3) Mijn vader had een begrafenisverzekering die een bepaald bedrag uitkeert. Kan de hele uitvaart van de belasting worden afgetrokken, of moet het eerst met het verzekerings bedrag in minderheid gebracht worden?

Bij voorbaat dank voor uw hulp.

Hoogachtend,

Antwoord:

Geachte heer,

Hierbij de antwoorden op de vragen.

Ad 1'). Uitvaartkosten worden gezien als een buitengewone last die drukken op de erfgenamen. U kunt de uitvaartkosten ook betalen uit het vermogen van de overledene en hierdoor wordt dan de nalatenschap verminderd waardoor er minder successiebelasting betaald hoeft te worden. De notaris kan u daarover uitstekend informeren omdat de constructie afhankelijk is van andere, persoonlijke situaties van de erfgenamen.

Ad 2). Bedragen die ontvangen worden na het overlijden vallen in de onverdeelde boedel en vormen pas inkomen voor de erfgenamen na de verdeling

Ad 3). U moet nakijken of uw vader de premie of de koopsom heeft afgetrokken van zijn belastbaar inkomen. Vuistregel is dat iets maar eenmaal voor aftrek in aanmerking komt. Mocht er dus geen aftrek hebben plaatsgevonden dan kan dat alsnog gebeuren in de vorm van een integrale aftrek van de uitvaartnota, onafhankelijk van de uitkering van de verzekering.

De antwoorden op uw vragen zijn niet fiscaal getoetst, dit omdat ik geen fiscalist ben, maar hoop u hiermede op het spoor gezet te hebben. Ik raad u dan ook aan ook een beroep te doen op een notaris of (anoniemer) de notaristelefoon:09003469393 of de infolijn van de belastingdienst:08000043.

Met een vriendelijke groet:

Joop van de Beek


Naar openingspagina spreekuur funerair jurist