J.J. van de Beek funerair jurist Het funerair-juridisch spreekuur van
Joop van de Beek

Het archief:

Vraag en antwoord nr.20
Onderwerp: Verlenging grafrechten ('huur') voor twee personen.
Trefwoorden: verlenging grafrechten ('huur')

Vraag:

Geachte heer,
 
Wij (mijn vrouw en ik) hebben de volgende vragen:
" Er is een graf gemaakt voor een oom (oorlogsslachtoffer) van mijn vrouw in 1945. Dit graf is altijd betaald (huur en onderhoud) door een zuster van dit slachtoffer.
In 1987 is mijn schoonvader overleden en begraven bij zijn broer (oorlogsslachtoffer).
Toen moesten wij een bedrag betalen van ruim f 1200,- voor 10 jaar grafhuur (rechten?)
Inmiddels zijn er ruim 10 jaar voorbij en worden wij geconfronteerd met een nieuwe periode van 10 jaar voor een bedrag van f 900,- huur en f 900,- onderhoudskosten.
 
Vraag-1: Als er twee mensen in 1 graf liggen wie moet wat betalen?
Vraag-2: Hoelang moet een graf intact blijven voor de gemeente mag
                beslissen dat het geruimd wordt?
                (dus na de 10 betaalde huurjaren).
Vraag-3: Kun je inzicht krijgen wie wat c.q moet betalen.
 
Vriendelijk dank voor uw hulp, en zal uw antwoorden met belangstelling tegemoet zien
 
Met vriendelijke groet,
 

Antwoord:

Geachte heer,
 
Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen.
 
Vraag1:
Uitgangspunt is dat de rechthebbende van het graf moet betalen.
 
Vraag 2:
Wanneer de kosten niet meer betaald worden en hierdoor de huur van de grafruimte wordt beŽindigd
kan de houder van de begraafplaats (meestal de gemeente, een stichting of een kerkgenootschap) een graf
pas ruimen 10 jaar na de laatste bijzetting, in casu dus in 1997. De rechthebbende van het graf moet daar echter toestemming
geven voor de ruiming als het gaat om een graf waar de rechthebbende het alleen en uitsluitend recht op heeft, dus een graf
waarin ook "vreemde" overledenen kunnen worden bijgezet valt hierbuiten. Ik ken de gegevens niet goed maar
ik ga er maar vanuit dat hier familiegraf bedoeld wordt en dus zal de rechthebbende toestemming moeten geven.
 
Een dilemma zal volgen omdat er aan de ene kant een plicht tot betaling bestaat en aan de andere kant de ruiming. Hierbij
dient wel vermeld te worden dat er een overeenkomst gesloten is tussen de rechthebbende en de houder van de begraafplaats,
de plicht tot betaling voor het gebruik van het graf en de plicht om de grafruimte gedurende de huurtermijn ter beschikking te stellen.
De houder kan overgaan tot gerechtelijke stappen om betaling van de huur te kunnen afdwingen maar kan dus niet ruimen.
 
Vraag 3:
In principe moet iedere erfgenaam betalen naar rato van de grootte van het erfdeel, bijvoorbeeld 3 kinderen een som van f 600.00
( een derde deel dus van f 900.00 huur en f 900 onderhoud).
 
Hopende u hiermede voldoende te  hebben geÔnformeerd.
 
Met een vriendelijke groet,
 
 
Joop van de Beek


Naar openingspagina spreekuur funerair jurist