J.J. van de Beek funerair jurist Het funerair-juridisch spreekuur van
Joop van de Beek

Het archief:

Vraag en antwoord nr. 19
Onderwerp: schade glasplaat.

Vraag:

Geachte heer van de Beek,
 
Ik heb een vraag over een schade aan een glasplaat.
 
Op 29 juni jl. is de urn met daarin de as van mijn vader geplaatst in de urnengallerij van de gemeetelijke begraafplaats in Harderwijk.
 
Om de nis af te sluiten hebben wij een glasplaat laten maken (kosten fl. 1350,-).
Op het moment van plaatsing was de glasplaat onbeschadigd, en is deze losjes voor de nis geplaatst. De glasplaat zou later door de beheerder vastgezet worden.
 
Toen wij twee dagen later kwamen kijken bleek er een hoek (bij een schroef) afgebroken te zijn. Het lijkt erop dat er één schroef te hard is aangedraaid.
De beheerder van de begraafplaats heeft geprobeerd dit weer vast te lijmen, maar het is lelijk en voor ons niet acceptabel.
 
Kan is de beheerder hiervoor aansprakelijk stellen?
Of is er een andere mogelijkheid om de glasplaat vervangen te krijgen (zonder weer f11350,- te moeten betalen). 
 
Met vriendelijke groeten,
 
 

Antwoord:

Geachte heer, mevrouw,
 
Zoals ik begrijp heeft de beheerder erkend dat het zijn schuld geweest is dat de glasplaat beschadigd is en heeft hij
geprobeerd de plaat te lijmen, iets dat niet naar tevredenheid gebeurd is. Wat ik niet begrijp is dat de plaat los geplaatst
werd door iemand, mocht dit de leverancier zijn dan moet toch duidelijkheid bestaan waarom deze de plaat niet permanent
heeft aangebracht.
 
Het gaat er in casu dus om wie de definitieve plaatsing (= de hechting) zou gaan verrichten; hiermee is een begin gemaakt met
de aansprakelijkstelling want ik weet natuurlijk niet hoe de verdere afspraken tussen u en opdrachtnemer geluid hebben dus is het
niet mogelijk een pasklaar antwoord te geven.
 
Mocht u verdere informatie willen dan verzoek ik u meer gegevens te willen verstrekken zodat het antwoord meer gericht is.
 
Vriendelijke groet,
 
 
Joop van de Beek.


Naar openingspagina spreekuur funerair jurist