[FrontPage Resultaten opslaan-onderdeel]


 

Logo UID

Uitvaart Internet Diensten

Vragenlijst ten behoeve van verbetering van de Internetsite www.crematorium.nl

 

Mochten er problemen zijn met het invullen van deze lijst of heeft u vragen hierover mail dan naar info@crematorium.nl

 

1.  Uw gegevens
 
         Ze worden alleen gebruikt indien er vragen zijn over de ingevulde gegevens (b.v. wij dachten dat het crematorium een ander
           contact e-mail adres had of u heeft specifieke opmerkingen gemaakt etc., waarover wij graag iets meer willen weten).

Naam (invuller vragenlijst)
Naam crematorium
Contact E-mail adres Crematorium 

2. Was u al op de hoogte van het bestaan van www.crematorium.nl ?

    Ja
   
Nee
  
 

3. Heeft u de website www.crematorium.nl wel eens bezocht?

               ja
               nee


4.  Wat vindt u essenti"ele zaken die op de website www.crematorium.nl zouden moeten staan?
  

               Ons crematorium
                      Als uw crematorium bij ons vermeld wordt wat zou daar dan moeten staan:
                        Naam crematorium
                        Adres (straatnaam, postcode, vestigingsadres)
                        Telefoonnummer
                        Faxnummer
                        Adres van de website van uw crematorium
                        Ongeveer een vermelding zoals wij die nu doen op http://www.begraafplaats.org/uitvaartindex/info.html?ID=145
                        Een Google kaart met kaart en locatiegegevens van uw crematorium
                        
                          Hieronder aan te geven en nog niet hierboven beschreven gegevens over uw crematorium           
                        
                       

5. Bent u in de toekomst ge"interesseerd in een adres/link vermelding op www.crematorium.nl

             ja
             nee
               5. Wat vindt u van onze andere 3 onafhankelijke websites:

         www.uitvaartinformatie.nl en www.uitvaart.org
              
goed
               matig
              
moet verbeterd worden
                    

                           Heeft u punten van verbetering c.q. suggesties over wat u op deze website mist en wat wij wel zouden moeten hebben?

                             


        www.rouw.nl 

              goed
             
matig
             
moet verbeterd worden
                    

                           Heeft u punten van verbetering c.q. suggesties over wat u op deze website mist en wat wij wel zouden moeten hebben?

                             

 

         www.begraafplaats.org en www.begraafplaats.net
            
goed
             matig
            
moet verbeterd worden
                    

                           Heeft u punten van verbetering c.q. suggesties over wat u op deze website mist en wat wij wel zouden moeten hebben?

                             


      


Als u klaar bent met het invullen van de vragenlijst dan kunt u hieronder op de button versturen klikken.
Alvast bedankt voor het invullen van deze vragenlijst!

 

Persbericht
 

Vrijdag 8 september 2000: een dodenrit door de Provincie Groningen

Zuurdijk jetje Ennes bazuin.jpg (42017 bytes)Woltersum Menne Jans Cock.jpg (22703 bytes) Zuurdijk Antje A.jpg (34736 bytes) 

Om 11.00 uur vertrek de bus vanaf Groningen C.S. (t.o. de fietsenstalling) om u te voeren langs bijzondere locaties in het Groninger land met diverse interessante sprekers. Om 17.00 uur bent u terug bij Groningen Centraal Station.

De voordrachten hebben betrekking op aspecten van rituelen rond dood en begraven.

Conservator C. Staal van Museum het Catharijneconvent in Utrecht zal vertellen over de verschillen in rituelen tussen katholieke en protestantse kringen. Schrijfster Marijke de Bruijne benadrukt de rol van de dood in haar werk. Grafcultuurkenner en bestuurslid Reint Wobbes van de Stichting Oude Groninger Kerken voert u mee over een prachtig kerkhof. En de dichter Jean Pierre Rawie zal voordragen uit eigen werk. In zijn werk is de dood een leidend thema getuige onder meer zijn debuut in 1979 met de bundel Het meisje en de dood en de in 1999 verschenen bundel Geleende tijd.

 

Zaterdag 9 september 2000:            Verhalen en gedichten in Wittewierum

In samenwerking met Athena’s Boekhandel in Groningen vinden rond het romantische kerkhof van Wittewierum  2 bijzondere activiteiten plaats: verhalen van Wittewierum en lunchen met dichters. Kaarten zijn tevens te koop bij Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 in Groningen.

Een spannende tocht voor groot en klein is de vertelling van Marcel van der Pol. Tussen 11.00 en 16.00 uur worden bezoekers meegevoerd langs de boeiende geschiedenis van vroegere bewoners van het klooster Bloemhof en de dorpen rond Wittewierum. Zijn tocht brengt u in het spoor van de abten Emo en Menko. Het gewenste aanvangstijdstip van de vertelling kunt u zelf aangeven.

Tussen 12.00 en 14.00 uur kunt u bovendien aan tafel met twee bijzondere gasten: de dichters C.O. Jellema en Willem van Toorn zullen u, gezeten aan een heerlijke Italiaanse dis met een goed glas wijn , fêteren op prachtige gedichten. Het aantal kaarten voor deze heerlijke lunch met dichters is beperkt en geschiedt uitsluitend via de voorverkoop schriftelijk of via Athena’s Boekhandel.

Visueel kunt u genieten van een kleine expositie van landschapsfoto’s van de Groningse fotograaf Rein Paalman in de kerk,

 

Zondag 10 september 2000:            De laatste eer: begrafenis op het landgoed Nienoord in Leek

De plechtige uitvaart van de 19e eeuwse borgheer van Nienoord, Haro Caspar van In en Knyphuizen, staat centraal in het programma “de laatste eer”. De uitvaart wordt tot in detail nagespeeld, waarbij muziek, theater en informatieve momenten elkaar afwisselen.

De locaties zijn de dorpskern van Midwolde, de kerk van Midwolde en het borgterrein van Nienoord. Om 11.00 begint de dag met een concert in de kerk van Midwolde. Vanaf 13.30 start de begrafenisstoet vanaf de borg Nienoord. De lijkrede en begrafenis zullen om 15.00 uur beginnen in de kerk van Midwolde, waarna om 16.30 met het drinken van leedbier de dag wordt afgesloten.

logo met verwijzing naar achtergrond van de uitvaartsiteterug naar www.uitvaart.org