De Koninklijke Steenklip heeft een tweetal
nieuwe collectie/brochures op de markt
gebracht voor de moslimgemeenschap
in Nederl
and.

De teksten zijn in het Turks en Arabisch.

 

Zie: (click op de plaatjes om ze te vergroten)

 

De Steenklip blijft openstaan voor suggesties t.a.v. de brochures
uit de moslimgemeenschap zelf.
Inlichtingen: tel. 0515-416465